Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2668
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2015
» SEZON AÇILIŞI YOL YARIŞLARI

TÜRKİYE

BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 

SAYI    : T.B.F.B/                                                                                                                                                  …/01/2015

KONU :  “Alanya Sezon Açılışı Yol Yarışı”                                                                   

 

 

GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                         …...........................

 

               Federasyonumuzun 2015 yılı faaliyet programında yer alan “Alanya Sezon Açılışı Yol Bisikleti” yarışı   29 Ocak – 01 Şubat 2015 tarihleri arasında Alanya/ANTALYA’da yapılacaktır.

            1-) Yarışmanın sporcu kayıtları 28 Ocak 2015 tarihinde saat:15.00’ de, Alanya Kültür Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sporcular ulusal kategoriler için 2015 sezonu vizeli GHSGM lisanslarını, kayıtlar sırasında teslim edeceklerdir. Kulüplerimizde bulunan yabancı uyruklu sporcularda da 2015 yılı GHSGM lisansı mecburi olup, GHSGM lisansı olmayan hiçbir sporcu yarışmaya alınmayacaktır. Saat 17:00’den sonra kayıt yapılmayacaktır. Kulüpler 2015 sezonunda Büyük Erkekler kategorisinde en fazla 10 sporcu ile yarışa katılabilirler. Yıldız B kategorisinde müsabakalara 12 yaşındaki sporcularında katılmasına izin verilecektir.

            2-) Yarışmanın teknik toplantısı aynı tarihte saat:17.00’ de aynı salonda yapılacaktır.  

            3-) Yarışmalara,  Büyük Erkek, Master Erkekler, Genç Erkek, Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B, Büyük Bayan, Yıldız ve Genç Bayan kategorilerindeki Kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabileceklerdir.             

a) Yol yarışları Büyük Erkek ve Büyük Bayanlar’da %15, Masterlar’da  %20 zaman barajı +%50 ( barajı aşarak yarışı bitirenlerin %50’sine harcırah verilecektir. Teknik Kurul 5 no’lu karar), diğer kategorilerde ise Yıldız A ve Genç Erkeklerde %20 barajı uygulanacak olup, Genç Bayanlar’da %20, Yıldız Bayan ve Yıldız Erkek B kategorilerinde ise %30 zaman barajı uygulanacaktır.  ( Teknik kurulunun 27 Kasım 2014 tarihli kararı ile )

          4-) Yarışmalarda ;

            a) Toplantı saatinde bulunmayan antrenör ve sporcuların harcırahları, geldikleri güne göre yapılacaktır.  

            b) Ferdi olarak illerden katılan sporcuların yanında gelen idareci ve antrenörlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak, Kulüplerin İl Müdürlüğü listesinde yazılan ve kategorilerde toplam 2’den fazla sporcusu harcırah almaya hak kazanan Kulüp  antrenörüne, harcırahları merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.  

           c) Kafile listesini Teknik toplantıda teslim etmeyenlere Harcırah Bordrosu düzenlenmeyecektir.

           5-)  İllerden katılan ferdi sporcular ve Kulüp Takımları; bulundukları ilin  Spor İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listelerinin aslını Yarışma Komiserine onaylattıktan sonra Federasyon Görevlisine Teknik toplantı başlamadan vereceklerdir. Kafile listeleri harcırah ödenmesine esas olacaktır, kafile listesi getirmeyen illerin ferdi sporcuları ve kulüplere harcırah ödenmeyecektir. Harcırahlar; Kulüplerin ve ferdi sporcuların hesaplarına yatırılacağından, banka bilgilerini yanlarında getireceklerdir. (Banka Adı ve Iban Numarası)

           6-)  Federasyonca harcırah ödenmeyen antrenör ve sporcuların yolluk ve harcırahları imkanlar dahilinde İl Müdürlükleri tarafından karşılanabilecektir. 

           7-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında Milli Takım kıyafetlerini giymeleri yasaktır. UCİ K.3.1 maddesine istinaden, Sporcular kulüp adına koşuyorsa kulüp forması, ferdi koşan sporcu tek renk taşıyan forma giyeceklerdir. Kurala uymayan sporcuya start verilmez.

           8-) Formalarında sponsor reklamı olanlar, Federasyona sponsorluk antlaşmalarını bildirmek durumundadırlar. Kulüpler ve ferdi sporcular, kayıt yapılırken sponsorluk antlaşmalarını Yarış Komiserine ibraz etmek zorundadır. Yarış Komiserine sponsor antlaşmasını ibraz edilmeyen forma ile yarışmaya başlatılmayacaktır.

           9-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında dünya şampiyonu renkleri taşıyan forma, tayt, aksesuar, vb. giysileri ve 2015 yılında UCI’a kayıtlı profesyonel bisiklet takımlarının formalarını giymeleri yasaktır.

         10-) Kafile listelerinde belirtilen kategoriler ve bilgiler eksiksiz bir şekilde girilecektir. 

          11-) Yarışma talimatı ve müsabaka programı ekte ilişikte sunulmuştur.

NOT: KAYITLAR İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILACAK OLUP TEKNİK TOPLANTI BAŞLADIKTAN SONRA KAYIT YAPILAMAYACAKTIR.        

           Bilgilerinizi ve İliniz kulüplerine duyurulması hususunda gereğini arz ederim.    

 

                                                                                                                                              Bekir GEZER

                                                                                                     Genel Sekreter

 

 

EKLER         :

EK-1 Yarışma Yol Talimatı

EK-2 Müsabaka Programı

EK-3 Kafile Listesi

 

 

DAĞITIM    :

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ( İlgili İller )                                                                                 

____________________________________________________________

Bisiklet Federasyonu Başkanlığı- Ulus İşhanı A-Blok Kat:4 Ulus/ANKARA

Telefon : 0 312 310 96 13   Fax : 0 312 312 12 75   E-mail : info@bisiklet.gov.tr

Web Adresi : www.bisiklet.gov.tr

 

 

TÜRKİYE BİSİKLET  FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

YARIŞMA YOL TALİMATI

 

 


YARIŞMANIN ADI : Alanya Sezon Açılışı Yol Yarışı ( Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B, Genç Erkek, Büyük Erkek, Yıldız Bayan,

Genç Bayan, Büyük Bayanlar, Master Erkekler )

YARIŞMANIN YERİ        :  Alanya/ANTALYA

YARIŞMA TARİHİ        :  29 Ocak – 01 Şubat 2015


YARIŞMA TALİMATI   :


 • Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
 • Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulanacaktır.
 • Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2015 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir. Kulübünde yabancı uyruklu sporcusu olanlar, yarışmaya GHSİM lisansı ile katılabileceklerdir.  
 • Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
 • Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
 • Yaş kategorileri ve bu kategorilerin dişli statüleri aşağıdaki tablodadır:

 

 

Kategori

Yaş

Doğum Yılı

Dişli Statüsü

Tavsiye Edilen*

Zaman Barajı

Yeni

ERKEK

Yıldız – B *

12 – 14

2001 – 2003

6,10 metre

46 * 16

% 30

Yıldız – A

15 – 16

1999 – 2000

7,01 metre

52 * 16

% 20

Genç

17 – 18

1997 – 1998

7,93 metre

52 * 14

% 20

Büyük

19 ve üstü

1996 ve önce

-

-

% 15

Master – A

30 – 39

1985 – 1976

-

-

%20+%50

Master – B

40 ve üstü

1975 ve önce

-

-

%20+%50

BAYAN

Yıldız

13 – 16

1999 – 2002

7,01 metre

52 * 16

% 30

Genç

17 – 18

1997 – 1998

7,93 metre

52 * 14

% 20

Büyük

19 ve üstü

1996 ve önce

-

-

% 15

*      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Tavsiye Edilen dişli oranıdır. Yukarıdaki sütundaki dişli statüsünde belirtilen değeri mutlaka sağlamak kaydıyla, muadili dişli oranları kullanılabilir.
 • Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
 • Yarışmanın bitiminden sonra yapılacak olan itirazlar 1 saat içinde yarış komiserine bizzat yazılı dilekçeyle, ve 50 TL’nin Federasyon yetkilisine verilmesi kaydıyla yapılacaktır. Kesinlikle sözlü itirazlar kabul edilmeyecektir. Yarış komiserine verilen dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek, haksız olanların parası Türkiye Bisiklet Federasyonun 711/6299141 nolu Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
 • Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyalar ve genel takım klasman kupaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
 • Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
 • Yarışmalarda doping kontrol uygulamaları yapılacaktır. Numune istendiği halde, numune vermeyen, doping kontrol görevlilerinin talimatlarına uygun hareket etmeyenler ilgili yönetmelikler uyarınca ceza alacaklardır.
 • Yol Yarışlarında bir kategoride yarışın yapılabilmesi için en az 3 kulübün ve toplamda en az 6 sporcunun katılması zorunlu tutulacaktır. Her iki şartın bir arada sağlanamaması halinde o kategorideki yarış iptal edilecektir.
 • Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.

                                                                                                                                                                                                 Bekir GEZER

                                                                                                                                                                                                 Genel Sekreter

 

 

 

Bisiklet Federasyonu Başkanlığı- Ulus İşhanı A-Blok Kat:4     Ulus/ANKARA

Telefon : 0 312 310 96 13       Fax : 0 312 312 12 75   E-mail : info@bisiklet.gov.tr

Web Adresi :www.bisiklet.gov.tr

  

29 Ocak-01 Şubat 2015 ALANYA SEZON AÇILIŞ YOL YARIŞI PROGRAMI

 

28 OCAK 2015 ÇARŞAMBA SAAT:17:00 ( TEKNİK TOPLANTI YER ALANYA KÜLTÜR MERKEZİ )

 

Yarış parkuru: Alanya Gazipaşa yolu Yeşilöz kavşağı (start) Seki köyü yol ayrımı arası dönüşlü

 

29.01.2015 PERŞEMBE (YOL YARIŞI)

 

START : 09:00 YILDIZ ERKEK ( A) 17km x 4 TUR = 68 KM

START : 11:00 YILDIZ ERKEK ( B) 17km x 3 TUR = 51 KM

START : 14:00 GENÇ ERKEK 17km x 5 TUR = 85 KM

 

30.01.2015 CUMA (YOL YARIŞI)

 

START : 09:00 BÜYÜK ERKEK 17km x 7 TUR = 119 KM

START : 12:15 BAYANLAR (GENÇ+BÜYÜK ) 17km x 5 TUR = 85 KM

START : 12:20 (YILDIZ) 17km x 3 TUR = 51 KM

START : 15:00 MASTERLAR (A+B) 17km x 4 TUR = 68 KM

 

31.01.2015 CUMARTESİ (KRİTERYUM)

Yarış parkuru: Güngör Otel önü Alanya Merkez

 

START :  09:00 GENÇ ERKEK 1.7km X 26 TUR = 44.2 KM

START :  AKABİNDE YILDIZ ERKEK ( A) 1.7km X 20 TUR = 34 KM

START :  AKABİNDE YILDIZ ERKEK ( B) 1.7km X 14 TUR = 23,8 KM

START :  AKABİNDE BAYANLAR (GENÇ+BÜYÜK ) 1.7km X 20 TUR = 34 KM

START :  AKABİNDE YILDIZ BAYAN 1.7km X 15 TUR = 25,5 KM

START :  AKABİNDE MASTERLAR (A+B) 1.7km X 20 TUR = 34 KM

 

01.02.2015 PAZAR (KRİTERYUM)

Yarış parkuru: Güngör Otel önü Alanya Merkez

 

START : 09:00 GENÇ ERKEK 1.7km X 24 TUR = 40.8 KM

START : AKABİNDE YILDIZ ERKEK ( A) 1.7km X 18 TUR = 30.6 KM

START : AKABİNDE YILDIZ ERKEK ( B) 1.7km X 12 TUR = 20.4 KM

START : AKABİNDE BÜYÜK ERKEK 1.7km X30 TUR = 51 KM