Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2153
Yayın Tarihi: 02 Şubat 2010
» K.A.P ALANYA BAYANLAR VE YILDIZLAR YOL YARIŞLARI

Bayanlar ve Yıldızlar K.A.P. Yol yarışı

05-07 Şubat 2010 tarihlerinde Büyük Bayanlar, Genç Bayanlar ve Yıldız Erkek A-B Kulüpler Arası Puanlı Yol Yarışları yapılacak. İlk gün yarışları saat 09.00’da başlayacak. Yol yarışlarında ilk olarak Yıldız Erkekler (A) 80 Km., saat 12.00’da Yıldız Erkekler (B) 50 Km., saat 14.30’da Büyük Bayanlar 70 Km. ve saat 14.35'de genç bayanlar 50 Km. koşacak. Yarışların ikinci gününde Yıldız erkekler (A) 70 Km, Yıldız Erkekler (B) 40 Km., Büyük Bayanlar 60 Km., Genç Bayanlar 40 Km. koşacak. Yarışların son günü Kriteryum Yarışları koşulacak. Şehir Merkezinde gerçekleşecek yarışlarda Yıldız Erkekler (A) 30 Km., Yıldız Erkekler (B) 20, Büyük Bayanlar 30 Km., ve Genç Bayanlar 20 Km. koşuyla yarışlar son bulacak.
 

Yarışın teknik toplantısı Perşembe 20:00'a alınmıştır.

Programın detayları ise şöyle:


TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 
  …../…../2010 
Sayı :     T.B.F.B                                                                                                                    
Konu :
 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              …………………
 
Federasyonumuzun 2010 Yılı faaliyet programında yer alan Sezon Açılışı Büyük Bayanlar – Genç Bayanlar ve Yıldız Erkekler A-B Yol Yarışı 05-07 Şubat 2010 tarihleri arasında Antalya / Alanya’da yapılacaktır.
Yarışma talimatı ve kuralları aşağıdaki gibidir;
 
1) 04.02.2010 tarihinde yarışmanın lisans kontrolü saat 16:30’da teknik toplantısı ise 17 :00 ‘de Alanya Kültür Merkezinde yapılacaktır.
2) Yarışmalara katılacak olan sporcuların harcırahları;
  
   a) Yol yarışları Büyük Erkek ve Büyük Bayanlarda % 15 diğer kategorilerde ise %20 zaman barajını geçen sporculara harcırah ödemesi yapılacaktır.
   b) Kriteryum olan müsabakalarda ise yarışmaya katılıp yarışmayı bitiren sporcuların tamamına harcırah ödenecektir. ( Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarih 4 nolu kararı)
 
3) Her beş kategoride toplam 2-4 sporcu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenörüne (veya idarecisine); 5 ve daha fazla sporu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenör ve idarecisine (a) bendinde belirtilen sayıları aşmamak kaydıyla merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.
4) Harcırah ödemelerinde esas alınan Kafile Listelerinde, kulüp kafile listelerinde sadece kulüp başkanlık onayı aranacak olup ferdi olarak gelenlerde ise ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından onaylanmış kafile listesi kabul edilecektir. Kafile listeleri yarışma komiserine onaylatılacaktır.
5) Kulüpler tarafından idareci olarak yazılacak olanların kulübün resmi bir üyesi olması ve belgelenmesi şartı aranacaktır. Aksi yönde bir beyanın ise Federasyonumuzun ceza yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.
6) Ferdi olarak iştirak edenlerin ücret bordrolarında idareci ve antrenör ibaresi bulunmayacaktır.
7) Yarışlarda idareci ve antrenörlerin sadece bir kulüpte görevli olacaktır. Ancak istedikleri takdirde bulunduğu ilin takımlarında fahri olarak görev yapabilecektir. Farklı takımlardaki idareci, antrenör ve sporcular aynı ücret bordrosunda yer alamayacaktır.
8) Sezon başında yarışa giren bir sporcu yıl içerisinde farklı bir müsabakada idareci olarak yer almayacaktır.
9) İdareci ve antrenörler her yarışın teknik toplantısında hakem masasına imza atacaklardır. İmza atmayanların ise ücret bordroları eksik ödenecektir.
10) Yarış harcırahlarının o günkü ödemenin müsait olmaması durumunda en az 3 yarış sonrasında ödeme yapılabilecektir.
11) Milli Takım kıyafetlerinin Milli Takım yarışları haricinde giyilmesi durumunda uyarılmaksızın Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliğinin 34.maddesi uygulanacaktır.
12) Ayrıca; söz konusu yarışlara katılacak idareci, antrenör, sporcu hakem ve diğer görevlilerin varsa sosyal güvenlik belgelerini (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) yanında getirmeleri zorunludur.
 

YARIŞMA PROGRAMI VE YOL TALİMATI

 
 
YARIŞMANIN ADI          : Sezon Açılışı Büyük Bayanlar-Genç Bayanlar-Yıldız Erkek A-B Alanya Yol Yarışları
YARIŞMANIN YERİ        : Antalya / Alanya
YARIŞMA TARİHİ           : 05-07 Şubat 2010
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
·         Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
·         Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların alacakları veya aldıkları puanlardan (5) puan silinecektir.
·         Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2009 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi yada faksları kabul edilmeyecektir.
·         Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
·         Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
·         Genç Erkek kategorisinde,dişli statüsü   52*14 =7,93m (yedek jantlar dahildir.)
·         Yıldızlar dişli tahdidi daha öncede toplantıda belirtildiği gibi 52x16 (6.94 mt)
·          Genç Bayanlarda dişli statüsü 52*14 =7,93m    (yedek jantlar dahildir) olacaktır. Genç Bayanlarda 1993 ve sonrası doğumlular yarışabileceklerdir.
·         Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
·         Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yarışma anında yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 30.YTL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek olup, haksız olanların parası  Türkiye Bisiklet Federasyonun 6299141 nolu  Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
·         Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
·         Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
·         Harcırah ödemelerinde Yol Yarışları baz alınacak olup Büyük Erkek ve Büyük Bayan kategorilerinde %15 diğer kategorilerde ise %20 zamana barajını aşan sporcuların tamamına harcırah ödemesi yapılacaktır.
Müsabaka programı sadece kriteyum,’dan ibaret ise müsabakaya katılıp müsabakayı bitiren sayının tamamına harcırah ödemesi yapılacaktır.
·         Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.
 
Program
 
Tarih                         Saat                           Açıklama                                                   Yer
 
04.02.2010             19:30                      Lisans Kontrol                                     Alanya Kültür Merkezi
                                  20:00                      Teknik Toplantı                                     Alanya Kültür Merkezi
 
05.02.2010             09:00                      Yıldızlar A Yol Yarışı                            Antalya Yolu                          80 Km
                                 12:00                      Yıldızlar B Yol Yarışı                            Antalya Yolu                          50 Km
                                 14:30                      Büyük Bayanlar Yol Yarışı                   Antalya Yolu                          70 Km
                                 14:35                      Genç Bayanlar Yol Yarışı                    Antalya Yolu                          50 Km                   
06.02.2010             09:00                      Yıldızlar A Yol Yarışı                            Antalya Yolu                          70 Km
                                 12:00                      Yıldızlar B Yol Yarışı                            Antalya Yolu                           40 Km
                                 13:45                      Büyük Bayanlar Yol Yarışı                   Antalya Yolu                          60 Km
                                 13:50                      Genç Bayanlar Yol Yarışı                      Antalya Yolu                          40 Km
 
07.02.2010             09:00                      Yıldızlar A Kriteryum                            Şehir Merkezi                         30 Km
                                 Akabinde                Yıldızlar B Kriteryum                            Şehir Merkezi                         20 Km
                                 Akabinde                Büyük Bayanlar Kriteryum                  Şehir Merkezi                         30 Km
                                 Akabinde                Genç Bayanlar Kriteryum                    Şehir Merkezi                         20 Km


Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre 2010 yılın ikinci yarışı olan Büyük Bayanlar- Genç Bayanlar-Yıldız Erkek A-B Alanya Yol Yarışında görev alacak hakemler açıklanmıştır.
Yarışı 05-07-Şubat 2010 tarihinde Alanya da yapılacak olup görev alacak hakemler ise şöyledir;

Hakemler
 
1 ) Ali BADAK                           Yarış Komiseri
 
2) Şükrü AYDIN                          Hakem
 
3) Fatih TRABZON                     Hakem
 
4) Ali OĞUZHAN                         Hakem
 
5) Kıvanç KELEŞ                        Hakem
 
6) Muhammet KÜÇÜK             Hakem
 
7) Mustafa NUĞAY                    Hakem
 
Motorize Hakemler
 
1)   Ercan SAPMAZ
 
2)   Ali BEYTEKİN
 
3)   Okan ALP
 

 

       
K.A.P ALANYA BAYANLAR VE YILDIZLAR YOL YARIŞLARI kategorisindeki son yazılar
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr