Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 4161
Yayın Tarihi: 12 Mayıs 2014
» “Ordu Yol Yarışları” 16-18 Mayıs 2014

 TÜRKİYE
BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 …/05/2014

 SAYI    : T.B.F.B/ 
KONU :  “Ordu Yol Yarışları”                                                                   
 
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                         …...........................
 
            Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan “Ordu Yol Yarışları” 16-18.Mayıs.2014 tarihleri arasında (yol hariç) ORDU’da yapılacaktır.
 
            1-) Yarışmanın sporcu kayıtları 15.Mayıs.2014 tarihinde saat:16.00’ da, Perşembe Belediyesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sporcular ulusal kategoriler için 2014 sezonu vizeli GHSGM lisanslarını, kayıtlar sırasında teslim edeceklerdir. Kulüplerimizde bulunan yabancı uyruklu sporcularda da 2014 yılı GHSGM lisansı mecburi olup, GHSGM lisansı olmayan hiçbir sporcu yarışmaya alınmayacaktır. Saat 17.00’den sonra kayıt yapılmayacaktır.
            2-) Yarışmanın teknik toplantısı aynı tarihte saat:17.00’ de aynı salonda yapılacaktır.  
            3-) Yarışmalara,  Büyük Erkek, Genç Erkek, Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B kategorilerindeki Kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabileceklerdir.             
a) Yol yarışları Büyük Erkekler kategorisinde %15, Genç Erkekler kategorisinde%20 Yıldız Erkekler A kategorisinde %20 ve Yıldız Erkek B kategorisinde ise %30 zaman barajı uygulanacaktır.  ( Teknik kurulunun 23.Aralık.2013 tarihli kararı )
          4-) Yarışmalarda ;
            a)Toplantı saatinde bulunmayan antrenör ve sporcuların harcırahları, geldikleri güne göre yapılacaktır.  
            b)Ferdi olarak illerden katılan sporcuların yanında gelen idareci ve antrenörlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak, Kulüplerin İl Müdürlüğü listesinde yazılan ve kategorilerde toplam 2’den fazla sporcusu harcırah almaya hak kazanan Kulüp  antrenörüne, harcırahları merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.  
           c)Kafile listesini Teknik toplantıda teslim etmeyenlere Harcırah Bordrosu düzenlenmeyecektir.
           5-)  İllerden katılan ferdi sporcular ve Kulüp Takımları; bulundukları ilin  Spor İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listelerinin aslını Yarışma Komiserine onaylattıktan sonra Federasyon Görevlisine Teknik toplantı başlamadan vereceklerdir. Kafile listeleri harcırah ödenmesine esas olacaktır, kafile listesi getirmeyen illerin ferdi sporcuları ve kulüplere harcırah ödenmeyecektir. Harcırahlar; Kulüplerin ve ferdi sporcuların hesaplarına yatırılacağından, banka bilgilerini yanlarında getireceklerdir. (Banka Adı ve Iban Numarası)
           6-)  Federasyonca harcırah ödenmeyen antrenör ve sporcuların yolluk ve harcırahları imkanlar dahilinde İl Müdürlükleri tarafından karşılanabilecektir. 
           7-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında Milli Takım kıyafetlerini giymeleri yasaktır. UCİ K.3.1 maddesine istinaden, Sporcular kulüp adına koşuyorsa kulüp forması, ferdi koşan sporcu tek renk taşıyan forma giyeceklerdir. Kurala uymayan sporcuya start verilmez.
           8-) Formalarında sponsor reklamı olanlar, Federasyona sponsorluk antlaşmalarını bildirmek durumundadırlar. Kulüpler ve ferdi sporcular, kayıt yapılırken sponsorluk antlaşmalarını Yarış Komiserine ibraz etmek zorundadır. Yarış Komiserine sponsor antlaşmasını ibraz edilmeyen forma ile yarışmaya başlatılmayacaktır.
           9-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında dünya şampiyonu renkleri taşıyan forma, tayt, aksesuar, vb. giysileri ve 2014 yılında UCI’a kayıtlı profesyonel bisiklet takımlarının formalarını giymeleri yasaktır.
          10-) Yarışma talimatı ve müsabaka programı ekte ilişikte sunulmuştur.
           
Bilgilerinizi ve İliniz kulüplerine duyurulması hususunda gereğini arz ederim.    
 
 Bekir GEZER
Genel Sekreter
 
 
TÜRKİYE BİSİKLET  FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
YARIŞMA YOL TALİMATI
 
 
YARIŞMANIN ADI          :  Ordu Yol Yarışları  ( Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B,  Genç Erkek, Büyük Erkek )
YARIŞMANIN YERİ        :  Ordu
YARIŞMA TARİHİ           :  16-18.Mayıs.2014
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
 • Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
 • Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulanacaktır.
 • Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2014 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir. Kulübünde yabancı uyruklu sporcusu olanlar, yarışmaya GHSİM lisansı ile katılabileceklerdir.  
 • Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
 • Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
 • Yaş kategorileri ve bu kategorilerin dişli statüleri aşağıdaki tablodadır:
 
 
Kategori
Yaş
Doğum Yılı
Dişli Statüsü
Tavsiye Edilen*
Zaman Barajı
Yeni
ERKEK
Yıldız – B *
13 – 14
2000 – 2001
6,10 metre
46 * 16
% 30
Yıldız – A
15 – 16
1998 – 1999
7,01 metre
52 * 16
% 20
Genç
17 – 18
1996 – 1997
7,93 metre
52 * 14
% 20
Büyük
19 ve üstü
1995 ve önce
-
-
% 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*         Tavsiye Edilen dişli oranıdır. Yan sütundaki dişli statüsünde belirtilen değeri mutlaka sağlamak kaydıyla, muadili dişli oranları kullanılabilir.
 • Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
 • Yarışmanın bitiminden sonra yapılacak olan itirazlar 1 saat içinde yarış komiserine bizzat yazılı dilekçeyle, ve 50 TL’nin Federasyon yetkilisine verilmesi kaydıyla yapılacaktır. Kesinlikle sözlü itirazlar kabul edilmeyecektir. Yarış komiserine verilen dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek, haksız olanların parası Türkiye Bisiklet Federasyonun 711/6299141 nolu Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
 • Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
 • Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
 • Yarışmalarda doping kontrol uygulamaları yapılacaktır. Numune istendiği halde, numune vermeyen, doping kontrol görevlilerinin talimatlarına uygun hareket etmeyenler ilgili yönetmelikler uyarınca ceza alacaklardır.
 • Yol Yarışlarında bir kategoride yarışın yapılabilmesi için en az 3 kulübün ve toplamda en az 6 sporcunun katılması zorunlu tutulacaktır. Her iki şartın bir arada sağlanamaması halinde o kategorideki yarış iptal edilecektir.
 • Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.
Bekir GEZER
Genel Sekreter
 
Müsabaka Programı
 
Tarih           :       Saat     :              Yer                                                                                       :
15.05.2014          16.00                  Sporcu Kaydı
                                                       Perşembe Belediyesi Toplantı Salonu
                                                       
                             17.00                 Teknik Toplantı
                                                       Perşembe Belediyesi Toplantı Salonu
                                                      
 
16.05.2014          09.30                  Büyük Erkekler     112 Km.
                                                       Perşembe Sahil Bolaman yolu Bolaman Dönüş
 
16.05.2014          14.00                  Genç Erkekler         70 Km
                                                       Perşembe Sahil Bolaman yolu Yalıköy Girişi Dönüş
                          
 
17.05.2014          10.00                  Yıldız Erkekler A    56 Km.
                                                       Perşembe Sahil Yolu Büyük Ağız Köyü Dönüş
 
17.05.2014          13.00                  Yıldız Erkekler B    40 Km.
                                                       Perşembe Sahil Yolu Beyaz Kum Plajı Girişi Dönüş
 
 
                                                       KRİTERYUM PARKURU                             
                                                       Perşembe Hükümet Konağı Karşısı
 
 1. Tur 3.000 mt.
 
18.05.2014          10.00                 Büyük Erkekler         42  Km.             14 Tur
                            
                         Bitiminde             Genç Erkekler           30  Km               10 Tur
 
                         Bitiminde             Yıldız Erkekler A      24 Km.                 8 Tur
 
                         Bitiminde             Yıldız Erkekler B       18  Km.               6 Tur
 
 
NOT : - Tüm Müsabakalar saatinde başlayacaktır.
           - Teknik Toplantıya Takım Menajerleri, Antrenörler, Yardımcı Antrenörler,  Mekanisyenler dışında kimse katılmayacaktır.
 
           - Genç Erkekler, Yıldız Erkekler A ve Yıldız Erkekler B kategorilerindeki tüm sporcular dişli tahdidi için müsabaka saatinden 1 saat önce start yerinde olacaklardır.    
 
       
“Ordu Yol Yarışları” 16-18 Mayıs 2014 kategorisindeki son yazılar
» 1.Kademe Antrenörlük Kursu Sonuçları İzmir
» HAKEM GELİŞİM SEMİNERİ
» SEZON AÇILIŞI YOL YARIŞLARI
» BAŞARILI SPORCULARIN TESPİTİ
» LİSANSLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
» LİSANSLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr