Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2323
Yayın Tarihi: 26 Şubat 2014
» Aydın Yol Yarışları 14-16 Mart 2014
TÜRKİYE
BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
 
SAYI    :  T.B.F.B/                                                                                                                                   …/02/2014  
KONU   :  “Aydın Yol Yarışları”                                                                   
 
 
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                         …...........................
 
            Federasyonumuzun 2014 yılı faaliyet programında yer alan “Aydın Yol Yarışları”  yarışı 14-16.Mart.2014 tarihleri arasında Aydın/Merkez’de yapılacaktır.
 
            1-)  Yarışmaya katılacak olan sporcuların kayıtları internet üzerinden yapılacak olup, toplantıda veya yarışma alanında kayıt yapılmayacaktır. Kayıt sistemi 13 Mart 2014 tarihi saat 15.00 itibariyle kapatılacaktır.
           2-)  Sporcuların lisans kontrolleri 13 Mart 2014 tarihinde saat 16.00’da, Yarışmanın teknik toplantısı saat 17.00’de Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır. 
            3-) Sporcular ulusal kategoriler için 2014 sezonu vizeli GHSGM lisanslarını, kayıtlar sırasında teslim edeceklerdir. Kulüplerimizde bulunan yabancı uyruklu sporcularda da 2014 yılı GHSGM lisansı mecburi olup, GHSGM lisansı olmayan hiçbir sporcu yarışmaya alınmayacaktır.
             4-) Yarışmalara,  Büyükler, Genç Erkek, Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B, kategorilerindeki Kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabileceklerdir.             
a) Yol yarışları Büyük Erkekler’de %15,diğer kategorilerde ise Yıldız Erkek A ve Genç Erkeklerde %20 barajı uygulanacak olup, Yıldız Erkek B kategorilerinde ise %30 zaman barajı uygulanacaktır.  ( Teknik kurulunun 23.Aralık.2013 tarihli kararı )
            5-) Yarışmalarda ;
            a)Toplantı saatinde bulunmayan antrenör ve sporcuların harcırahları, geldikleri güne göre yapılacaktır.  
            b)Ferdi olarak illerden katılan sporcuların yanında gelen idareci ve antrenörlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak, Kulüplerin İl Müdürlüğü listesinde yazılan ve kategorilerde toplam 2’den fazla sporcusu harcırah almaya hak kazanan Kulüp  antrenörüne, harcırahları merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.  
           c)Kafile listesini Teknik toplantıda teslim etmeyenlere Harcırah Bordrosu düzenlenmeyecektir.
            6-)  İllerden katılan ferdi sporcular ve Kulüp Takımları; bulundukları ilin  Spor İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listelerinin aslını Yarışma Komiserine onaylattıktan sonra Federasyon Görevlisine Teknik toplantı başlamadan vereceklerdir. Kafile listeleri harcırah ödenmesine esas olacaktır, kafile listesi getirmeyen illerin ferdi sporcuları ve kulüplere harcırah ödenmeyecektir. Harcırahlar; Kulüplerin ve ferdi sporcuların hesaplarına yatırılacağından, banka bilgilerini yanlarında getireceklerdir. (Banka Adı ve Iban Numarası)
           7-) Federasyonca harcırah ödenmeyen antrenör ve sporcuların yolluk ve harcırahları imkanlar dahilinde İl Müdürlükleri tarafından karşılanabilecektir. 
           8-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında Milli Takım kıyafetlerini giymeleri yasaktır. UCİ K.3.1 maddesine istinaden, Sporcular kulüp adına koşuyorsa kulüp forması, ferdi koşan sporcu tek renk taşıyan forma giyeceklerdir. Kurala uymayan sporcuya start verilmez.
           9 -) Formalarında sponsor reklamı olanlar, Federasyona sponsorluk antlaşmalarını bildirmek durumundadırlar. Kulüpler ve ferdi sporcular, kayıt yapılırken sponsorluk antlaşmalarını Yarış Komiserine ibraz etmek zorundadır. Yarış Komiserine sponsor antlaşmasını ibraz edilmeyen forma ile yarışmaya başlatılmayacaktır.
         10-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında dünya şampiyonu renkleri taşıyan forma, tayt, aksesuar, vb. giysileri ve 2014 yılında UCI’a kayıtlı profesyonel bisiklet takımlarının formalarını giymeleri yasaktır.
 
         11 - ) Kafile listelerinde belirtilen kategoriler ve bilgiler eksiksiz bir şekilde girilecektir. 
 
          12-) Yarışma talimatı, müsabaka programı ve örnek kafile listesi ekte ilişikte sunulmuştur.
            
Bilgilerinizi ve İliniz kulüplerine duyurulması hususunda gereğini arz ederim.    
  
               Bekir GEZER
                Genel Sekreter
 
 
 
TÜRKİYE BİSİKLET  FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
YARIŞMA YOL TALİMATI
 
 
YARIŞMANIN ADI          :  Aydın Yol Yarışları  ( Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B,  Genç Erkek, Elit Erkek,)
YARIŞMANIN YERİ        :  Merkez/AYDIN
YARIŞMA TARİHİ           : 14-16.Mart.2014
 
YARIŞMA TALİMATI   :
·        Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
·        Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulanacaktır.
·        Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2014 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir. Kulübünde yabancı uyruklu sporcusu olanlar, yarışmaya GHSİM lisansı ile katılabileceklerdir.  
·        Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
·        Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
·        Yaş kategorileri ve bu kategorilerin dişli statüleri aşağıdaki tablodadır:
  
 
Kategori
Yaş
Doğum Yılı
Dişli Statüsü
Tavsiye Edilen*
Zaman Barajı
Yeni
ERKEK
Yıldız – B *
13 – 14
2000 – 2001
6,10 metre
46 * 16
% 30
Yıldız – A
15 – 16
1998 – 1999
7,01 metre
52 * 16
% 20
Genç
17 – 18
1996 – 1997
7,93 metre
52 * 14
% 20
Büyük
19 ve üstü
1995 ve önce
-
-
% 15
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*        Yıldız –B kategorisinde, Sezon Kapanış Yarışı’na, 12 yaşındaki sporcuların da katılmasına izin verilecektir.
 
*        Tavsiye Edilen dişli oranıdır. Yan sütundaki dişli statüsünde belirtilen değeri mutlaka sağlamak kaydıyla, muadili dişli oranları kullanılabilir.
 
·        Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
·        Yarışmanın bitiminden sonra yapılacak olan itirazlar 1 saat içinde yarış komiserine bizzat yazılı dilekçeyle, ve 50 TL’nin Federasyon yetkilisine verilmesi kaydıyla yapılacaktır. Kesinlikle sözlü itirazlar kabul edilmeyecektir. Yarış komiserine verilen dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek, haksız olanların parası Türkiye Bisiklet Federasyonun 711/6299141 nolu Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
·        Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
·        Pazar günü yapılacak müsabakalar sonucunda takım klasmanında kupa verilecektir. Genel Ferdi Klasman sonuçlarına göre ilk 3’te yer alan sporculara madalyaları verilecektir.
·        Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
·        Yarışmalarda doping kontrol uygulamaları yapılacaktır. Numune istendiği halde, numune vermeyen, doping kontrol görevlilerinin talimatlarına uygun hareket etmeyenler ilgili yönetmelikler uyarınca ceza alacaklardır.
·        Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.
 
MÜSABAKA PROGRAMI :
  
TARİH              SAAT                   YER
 
13.03.2014        16.00                   Gençlik Merkezi Toplantı Salonu       ( Yarış kayıtları )
                        17.00                   Gençlik Merkezi Toplantı Salonu       ( Teknik Toplantı )
 
14.03.2014        09.00                   Büyük Erkekler     112 Km  
                                               Aydın Göz Hastenesi Önü – Adnan Menderes Çine Barajı Seyir Tepesi Kavşağı Dönüşü
                                              
                        13.00                   Genç Erkekler         73 Km    
                                              Aydın Göz Hastenesi Önü – Çine Devlet Hastanesi Kavşağı Dönüş  
 
15.03.2014        09.00                   Yıldız Erkekler A      46 Km  
                                                Aydın Göz Hastenesi Önü – Dorumlar Kavşağı Dönüşü
 
                        11.00                   Yıldız Erkekler B      32 Km
                                                Aydın Göz Hastenesi Önü – Ediz Restoran Kavşağı Dönüşü
 
16.03.2014                                    Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu Önü - Malazgirt Meydanı Dönüş
 
                          09.00               Yıldız Erkekler A    26.500 m     10.Tur
                          Akabinde             Yıldız Erkekler B    21.200 m       8.Tur
                          Akabinde             Genç Erkekler       34.450 m     13.Tur

                          Akabinde             Büyük Erkekler     39.750 m     15.Tur

 

Örnek Kafile Listesi İçin tıklayınız...

       
Aydın Yol Yarışları 14-16 Mart 2014 kategorisindeki son yazılar
» 1.Kademe Antrenörlük Kursu Sonuçları İzmir
» HAKEM GELİŞİM SEMİNERİ
» SEZON AÇILIŞI YOL YARIŞLARI
» BAŞARILI SPORCULARIN TESPİTİ
» LİSANSLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
» LİSANSLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr