Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 3882
Yayın Tarihi: 09 Ekim 2013
» Alanya Sezon Sonu Kapanış Yarışı Talimatı

 TÜRKİYE

BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
 
SAYI    : T.B.F.B/                                                                                                                  …/10/2013
KONU : “Alanya Sezon Sonu Kapanış Yarışı”                                                                   
 
 
GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                         …...........................
 
            Federasyonumuzun 2013 yılı faaliyet programında yer alan “Alanya Sezon Sonu Kapanış”  yarışı  25-27.Ekim.2013  tarihinde Alanya/ANTALYA’da yapılacaktır.
 
            1-) Yarışmanın sporcu kayıtları internet üzerinden, lisans kontrolleri ise 24.Ekim .2013 tarihinde saat:15.00’ de, Atatürk Spor Salonunda yapılacaktır. Sporcular ulusal kategoriler için 2013 sezonu vizeli GHSGM lisanslarını, kayıtlar sırasında teslim edeceklerdir. Kulüplerimizde bulunan yabancı uyruklu sporcularda da 2013 yılı GHSGM lisansı mecburi olup, GHSGM lisansı olmayan hiçbir sporcu yarışmaya alınmayacaktır. Saat 17.00’den sonra kayıt yapılmayacaktır.
            2-) Yarışmanın teknik toplantısı aynı tarihte saat:17.00’ de aynı salonda  yapılacaktır.  
            3-) Yarışmalara,  Büyük Erkek, Master Erkek A , Master Erkek B Genç Erkek, Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B, Büyük Bayan, Yıldız ve Genç Bayan kategorilerindeki Kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabileceklerdir.             
a) Yol yarışları Büyük Erkek ve Büyük Bayanlar’da %15, Masterlar’da  %10, diğer katagorilerde ise Yıldız A ve Genç Erkeklerde %20 barajı uygulanacak olup, Genç Bayan, Yıldız Bayan ve Yıldız Erkek B katagorilerinde ise zaman barajı uygulanmayacaktır.  (Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarih, 4 nolu kararı ve teknik kurulunun 27.Şubat.2010 tarihli kararı)
          4-) Yarışmalarda ;
            a)Toplantı saatinde bulunmayan  antrenör ve sporcuların harcırahları, geldikleri güne göre yapılacaktır.  
            b)Ferdi olarak illerden katılan sporcuların yanında gelen idareci ve antrenörlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak, Kulüplerin İl Müdürlüğü listesinde yazılan ve  kategorilerde toplam 2’den fazla sporcusu harcırah almaya hak kazanan Kulüp  antrenörüne, harcırahları merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.  
           c)Kafile listesini Teknik toplantıda teslim etmeyenlere Harcırah Bordrosu düzenlenmeyecektir.
           5-)  İllerden katılan ferdi sporcular ve Kulüp Takımları; bulundukları ilin  Spor İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listelerinin aslını Yarışma Komiserine onaylattıktan sonra Federasyon Görevlisine Teknik toplantı başlamadan vereceklerdir. Kafile listeleri harcırah ödenmesine esas olacaktır, kafile listesi getirmeyen illerin ferdi sporcuları ve kulüplere harcırah ödenmeyecektir. Harcırahlar; Kulüplerin ve ferdi sporcuların hesaplarına yatırılacağından, banka bilgilerini yanlarında getireceklerdir. (Banka Adı ve Iban Numarası)
           6-)  Federasyonca harcırah ödenmeyen antrenör ve sporcuların yolluk ve harcırahları imkanlar dahilinde İl Müdürlükleri tarafından karşılanabilecektir. 
           7-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında Milli Takım kıyafetlerini giymeleri yasaktır. UCİ K.3.1 maddesine istinaden, Sporcular kulüp adına koşuyorsa kulüp forması, ferdi koşan sporcu tek renk taşıyan forma giyeceklerdir. Kurala uymayan sporcuya start verilmez.
           8-) Formalarında sponsor reklamı olanlar, Federasyona sponsorluk antlaşmalarını bildirmek durumundadırlar. Kulüpler ve ferdi sporcular, kayıt yapılırken sponsorluk antlaşmalarını Yarış Komiserine ibraz etmek zorundadır. Yarış Komiserine sponsor antlaşmasını ibraz edilmeyen forma ile yarışmaya başlatılmayacaktır.
           9-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında dünya şampiyonu renkleri taşıyan forma, tayt, aksesuar, vb. giysileri ve 2013 yılında UCI’a kayıtlı profesyonel bisiklet takımlarının formalarını giymeleri yasaktır.
          10-) Yarışma talimatı ilişikte sunulmuş olup yarışma programı en kısa sürede internet sitemizden yayınlanacaktır.
           
Bilgilerinizi ve İliniz kulüplerine duyurulması hususunda gereğini arz ederim.    
 
 
 Bekir GEZER
                                                                                                                                  Genel Sekreter 
 

 TÜRKİYE BİSİKLET  FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

YARIŞMA YOL TALİMATI
 
 
YARIŞMANIN ADI          :  Alanya Sezon Sonu Kapanış Yarışı  ( Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B,  Genç Erkek, Elit Erkek, Yıldız Bayan, Genç Bayan, Büyük Bayanlar, Master Erkek A, Master Erkek B )
YARIŞMANIN YERİ        :  Alanya
YARIŞMA TARİHİ           :  25-27.Ekim.2013
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
 • Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
 • Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulanacaktır.
 • Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2013 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir. Kulübünde yabancı uyruklu sporcusu olanlar, yarışmaya GHSİM lisansı ile katılabileceklerdir.  
 • Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
 • Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
 • Yaş kategorileri ve bu kategorilerin dişli statüleri aşağıdaki tablodadır:
 

 

Kategori

Yaş

Doğum Yılı

Dişli Statüsü

Tavsiye Edilen*

ERKEK

Yıldız – B

13 – 14

1999 – 2000

6,10 metre

46 * 16

Yıldız – A

15 – 16

1997 – 1998

7,01 metre

52 * 16

 

Genç

17 – 18

1995 – 1996

7,93 metre

52 * 14

           

BAYAN

Yıldız

13 – 16

1997 – 2000

7,01 metre

52 * 16

Genç

17 – 18

1995 – 1996

7,93 metre

52 * 14

Büyük

19 ve üstü

1994 ve önce

-

-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tavsiye Edilen dişli oranıdır. Yan sütundaki dişli statüsünde belirtilen değeri mutlaka sağlamak kaydıyla, muadili dişli oranları kullanılabilir.
 • Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
 • Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi için UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 50 TL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek, haksız olanların parası Türkiye Bisiklet Federasyonun 711/6299141 nolu Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
 • Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
 • Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
 • Genç Bayanlar ve Yıldız Bayanlar kategorilerinde harcırah barajında uygulanan zaman barajı kaldırılmıştır. Ancak sporcu koşacağı mesafenin %50 sini koşmak zorundadır.( örneğin 40 km olan bir parkurun 20 Km sini koşmak zorundadır)
 • Yarışmalarda doping kontrol uygulamaları yapılacaktır. Numune istendiği halde, numune vermeyen, doping kontrol görevlilerinin talimatlarına uygun hareket etmeyenler ilgili yönetmelikler uyarınca ceza alacaklardır.
 • Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.

                                                                                                                                              Bekir GEZER

                                                                                                                                             Genel Sekreter

 TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

YARIŞMA PROGRAMI
 
 
 
TOPLANTI     :
TARİH                : 24 /10/2013 PERŞEMBE
SAAT                   : 15:00 / 17:00
YER                     : ATATÜRK SPOR SALONU
 
YARIŞMA PROGRAMI :
25/10/2013         CUMA : BÜYÜK ERKEKLER YOL YARIŞI                                         120 KM
START SAAT: 08:30 Kızıl Kule önü– Gazipaşa Güney Köy M OİL
                              PETROL  Kavşaktan Dönüş.
FINISH               :              Tosmur  Dim Otel Önü
 
25/10/2013         CUMA : GENÇ BAYANLAR  YOL YARIŞI                                          50 KM
START SAAT: 08:35 Kızıl Kule önü– Yeşilöz Kavşağı Dönüş
FINISH               :              Tosmur  Dim Otel Önü
 
25/10/2013         CUMA : GENÇ ERKEKLER YOL YARIŞI                                             80 KM
START               SAAT: 12:00 Kızıl Kule önü – Gazipaşa Deniz Kızı Kavşaktan Dönüş.
FINISH               :              Tosmur  Dim Otel Önü
 
25/10/2013         CUMA : BÜYÜK BAYANLAR YOL YARIŞI                                        50 KM
START SAAT: 14:30 Kızıl Kule önü– Yeşilöz Kavşağı Dönüş
FINISH               :              Tosmur  Dim Otel Önü
 
26/10/2013         CUMARTESİ : YILDIZ ERKEK (A) YOL YARIŞI                                50 KM
START SAAT: 09:00 Kızıl Kule önü– Yeşilöz Kavşağı Dönüş
FINISH               :            Tosmur  Dim Otel Önü
 
26/10/2013         CUMARTESİ : YILDIZ ERKEK (B) YOL YARIŞI                                 50 KM
START                SAAT: 12:00 Kızıl Kule önü– Yeşilöz Kavşağı Dönüş
FINISH               :              Tosmur  Dim Otel Önü
 
 
26/10/2013         CUMARTESİ : MASTER ERKEK & YILDIZ BAYAN YOL YARIŞI 50 KM
START                SAAT: 14:30 Kızıl Kule önü – Yeşilöz Kavşağı Dönüş
FINISH               :             Tosmur  Dim Otel Önü
 
27/10/2013         :PAZAR KRITERYUM TÜM KATEGORİLER
START                : ALAADDİN BEACH OTEL ÖNÜ
FINISH                             : ALAADDİN BEACH OTEL ÖNÜ
 
PARKUR BİLGİSİ   /  1 TUR 2,800 METRE
 
SAAT :                  09:00 YILDIZ BAYANLAR                           6 TUR 16,800               Km
AKABİNDE                      GENÇ BAYANLAR                            6 TUR 16,800 Km
AKABİNDE                      YILDIZ ERKEK (B)                            6 TUR 16,800 Km
AKABİNDE                      YILDIZ ERKEK (A)                          11 TUR 30,800 Km
AKABİNDE                      GENÇ ERKEKLER                           14 TUR  39,200 Km
AKABİNDE                      MASTER ERKEKLER                      11 TUR 30,800  Km
AKABİNDE                      BÜYÜK ERKEKLER                        18 TUR 50,400  Km
                                                                                                                                    
              
 
 
Süleyman ÇOŞAR                                                                                                                   Bekir GEZER
Yarış Direktörü                                                                                                                          Genel Sekreter
       
Alanya Sezon Sonu Kapanış Yarışı Talimatı kategorisindeki son yazılar
» İstanbul – İstanbul Etabını Britanya’lı sporcusu Mark Cavendish Kazandı
» İstanbul – İstanbul Etabını Britanya’lı sporcusu Mark Cavendish Kazandı
» Kuşadası-İzmir etabını Cannondale takımından İtalyan sporcu Elia Vivianı Kazandı
» Kuşadası-İzmir etabını Cannondale takımından İtalyan sporcu Elia Vivianı Kazandı
» Bodrum-Selçuk Etabın Orica Greenegde Takımından Adam Yates Kazandı
» Bodrum-Selçuk Etabın Orica Greenegde Takımından Adam Yates Kazandı
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr