Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2413
Yayın Tarihi: 18 Eylül 2013
» Aksaray Türkiye Şampiyonası Talimatı

 TÜRKİYE

BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
 
SAYI    : T.B.F.B/                                                                                                                  …/09/2013
KONU : “Türkiye Yol Şampiyonası”                                                                   
 
 GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                                         …...........................
            Federasyonumuzun 2013 yılı faaliyet programında yer alan “Türkiye Yol Şampiyonası”  yarışı         27-29.Eylül.2013  tarihinde AKSARAY’da yapılacaktır.
 
            1-) Yarışmanın sporcu kayıtları internet üzerinden, lisans kontrolleri 26.Eylül .2013 tarihinde saat:16.00’ da, Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır. Sporcular ulusal kategoriler için 2013 sezonu vizeli GHSGM lisanslarını, kayıtlar sırasında teslim edeceklerdir. Kulüplerimizde bulunan yabancı uyruklu sporcularda da 2013 yılı GHSGM lisansı mecburi olup, GHSGM lisansı olmayan hiçbir sporcu yarışmaya alınmayacaktır. Saat 17.00’den sonra kayıt yapılmayacaktır.
           2-)  Yarışmanın teknik toplantısı  aynı tarihte saat:17.00’ de aynı salonda  yapılacaktır.  Toplantıya kulüpleri temsilen, kulübün yetki verdiği antrenör ve/veya idareciler katılabileceklerdir. Kulüp adına sporcular teknik toplantıya girmeyeceklerdir.
            3-) Yarışmalara,  Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B, Yıldız Bayanlar, Genç Bayanlar ve Büyük Bayanlar kategorilerindeki Kulüp takımları ve ferdi lisanslı sporcular katılabileceklerdir, yabancı sporcular katılamayacaktır.   
a) Yol yarışları Büyük Bayanlar’da %15, Yıldız A Erkekler’de %20, Yıldız B Erkekler’de %30 zaman barajı uygulanacak olup, Genç Bayan, Yıldız Bayan kategorilerinde ise zaman barajı uygulanmayacaktır. 
b) Yol müsabakasına katılıp yarışmayı zaman barajı dışında bitiren sporcuların tamamına harcırah ödenecektir.  Ancak Kreteryum  müsabakasında Genç Bayanlar ve Yıldız B katagorilerinde tur yiyen sporcular yarışmaya devam edecekler ve klasmanda tur yedikleri yerde  değerlendirilecektir. 
c) Kulüpler adına lisans sahibi sporcular, yarışlara “Ferdi” statüde katılamazlar.
d) Kulüpler, sadece tek bir takımla ilgili kategorideki yarışlara katılabilirler (Kulüplerin A-B takımları olmayacaktır).
e) Yıldız - A, Yıldız - B ve Yıldız Bayanlar kategorilerinde; SAATE KARŞI yarışlarında, Yol Yarışları'nda müsaade edilenler haricinde bisiklet ve ekipman (jantlar dahil) kullanılmasına izin verilmeyecektir. Start'a bu şekilde izin verilmeyen bisiklet ve ekipman ile gelen sporcular, start alamayacaklardır.
          4-) Yarışmalarda ;
            a)Toplantı saatinde bulunmayan  antrenör ve sporcuların harcırahları, geldikleri güne göre yapılacaktır.  
            b)Ferdi olarak illerden katılan sporcuların yanında gelen idareci ve antrenörlere herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Ancak, Kulüplerin İl Müdürlüğü listesinde yazılan ve  kategorilerde toplam 2’den fazla sporcusu harcırah almaya hak kazanan Kulüp  antrenörüne, harcırahları merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.  
           c)Kafile listesini Teknik toplantıda teslim etmeyenlere Harcırah Bordrosu düzenlenmeyecektir.
           5-)  İllerden katılan ferdi sporcular ve Kulüp Takımları; bulundukları İlin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüklerinden onaylı kafile listelerinin aslını Yarışma Komiserine onaylattıktan sonra Federasyon Görevlisine Teknik toplantı başlamadan vereceklerdir. Kafile listeleri harcırah ödenmesine esas olacaktır, kafile listesi getirmeyen illerin ferdi sporcuları ve kulüplere harcırah ödenmeyecektir. Harcırahlar; Kulüplerin ve ferdi sporcuların hesaplarına yatırılacağından, banka bilgilerini yanlarında getireceklerdir. (Banka Adı ve Iban Numarası)
           6-)  Federasyonca harcırah ödenmeyen antrenör ve sporcuların yolluk ve harcırahları imkanlar dahilinde İl Müdürlükleri tarafından karşılanabilecektir. 
           7-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında Milli Takım kıyafetlerini giymeleri yasaktır. UCI K.3.1 maddesine istinaden, Sporcular kulüp adına koşuyorsa kulüp forması, ferdi koşan sporcular tek renk taşıyan forma giyeceklerdir. Kurala uymayan sporcuya start verilmeyecektir.
           8-) Formalarında sponsor reklamı olanlar, Federasyona sponsorluk antlaşmalarını bildirmek durumundadırlar. Kulüpler ve ferdi sporcular, kayıt yapılırken sponsorluk antlaşmalarını Yarış Komiserine ibraz etmek zorundadır. Yarış Komiserine sponsor antlaşmasını ibraz edilmememiş forma ile yarışmaya katılmayacaktır.
           9-) Sporcuların antrenman ve müsabaka esnasında dünya şampiyonu renkleri taşıyan forma, tayt, aksesuar, vb. giysileri ve 2013 yılında UCI’a kayıtlı profesyonel bisiklet takımlarının formalarını giymeleri yasaktır.
          10-) Yarışma programı ve talimatı ilişikte sunulmuştur.
           
Bilgilerinizi ve İliniz kulüplerine duyurulması hususunda gereğini arz ederim.    
 
 Bekir GEZER
Genel Sekreter 
 
TÜRKİYE BİSİKLET  FEDERASYONU BAŞKANLIĞI
YARIŞMA YOL TALİMATI
 
 
YARIŞMANIN ADI          :  Türkiye Yol Şampiyonası  ( Yıldız Erkek A, Yıldız Erkek B, Yıldız Bayan, Genç Bayan, Büyük Bayanlar )
YARIŞMANIN YERİ        :  AKSARAY
YARIŞMA TARİHİ           :  27-29.Eylül.2013
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
 • Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
 • Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulanacaktır.
 • Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2013 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir. Kulübünde yabancı uyruklu sporcusu olanlar, yarışmaya GHSİM lisansı ile katılabileceklerdir.  
 • Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
 • Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
 • Yaş kategorileri ve bu kategorilerin dişli statüleri aşağıdaki tablodadır:
 
 
Kategori
Yaş
Doğum Yılı
Dişli Statüsü
Tavsiye Edilen*
ERKEK
Yıldız – B
13 – 14
1999 – 2000
6,10 metre
46 * 16
Yıldız – A
15 – 16
1997 – 1998
7,01 metre
52 * 16
BAYAN
Yıldız
13 – 16
1997 – 2000
7,01 metre
52 * 16
Genç
17 – 18
1995 – 1996
7,93 metre
52 * 14
Büyük
19 ve üstü
1994 ve önce
-
-
*       
 
 
 
 
 
Tavsiye Edilen dişli oranıdır. Yan sütundaki dişli statüsünde belirtilen değeri mutlaka sağlamak kaydıyla, muadili dişli oranları kullanılabilir.
 • Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
 • Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi için UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 50 TL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek, haksız olanların parası Türkiye Bisiklet Federasyonun 711/6299141 nolu Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
 • Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
 • Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
 • Genç Bayanlar ve Yıldız Bayanlar kategorilerinde harcırah barajında uygulanan zaman barajı kaldırılmıştır. Ancak sporcu koşacağı mesafenin %50 sini koşmak zorundadır.( örneğin 40 km olan bir parkurun 20 Km sini koşmak zorundadır)
 • Yarışmalarda doping kontrol uygulamaları yapılacaktır. Numune istendiği halde, numune vermeyen, doping kontrol görevlilerinin talimatlarına uygun hareket etmeyenler ilgili yönetmelikler uyarınca ceza alacaklardır.
 • Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.
 
                                                                                                                                             Bekir GEZER
                                                                                                                                    Genel Sekreter

 27-29 EYLÜL 2013 AKSARAY

TÜRKİYE YOL ŞAMPİYONASI
 
 
26.09.2013 PERŞEMBE 
Teknik Toplantı : Aksaray Gençlik Merkezi Toplantı Salonu Saat 17.00
 
27.09.2013 CUMA
Zamana Karşı: Start ve Bitiş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Önü
YILDIZ ERKEK A KATEGORİSİ  :12 Km Start:09.00
BÜYÜK BAYANLAR                        :12 Km Start: Akabinde
YILDIZ ERKEK B KATEGORİSİ  :8 Km Start: Akabinde
GENÇ BAYANLAR                           :8 Km Start: Akabinde
YILDIZ BAYANLAR                        :8 Km Start:Akabinde
 
 
28.09.2013 CUMARTESİ
Yol Yarışı Start ve Bitiş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Önü
Dönüş noktası Helvadere kasabası İncesu mezrası girişi
YILDIZ ERKEK A KATEGORİSİ :60 Km Start:09.00
BÜYÜK BAYANLAR                       :60 Km Start:Akabinde
 
 
29.09.2013 PAZAR
Yol Yarışı Start ve Bitiş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Önü
Dönüş Karkın kasabası girişi
YILDIZ ERKEK B KATEGORİSİ  :40Km Start: 09.00
GENÇ BAYANLAR                           :40Km Start: Akabinde
YILDIZ BAYANLAR                        : 40Km Start:Akabinde
Not: Bayanların start saatleri teknik toplantıda belirlenecektir.
 
       
Aksaray Türkiye Şampiyonası Talimatı kategorisindeki son yazılar
» 1.Kademe Antrenörlük Kursu Sonuçları İzmir
» HAKEM GELİŞİM SEMİNERİ
» SEZON AÇILIŞI YOL YARIŞLARI
» BAŞARILI SPORCULARIN TESPİTİ
» LİSANSLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
» LİSANSLAR HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr