Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2688
Yayın Tarihi: 05 Mart 2011
» K.A.P SİLİFKE YOL YARIŞLARI

 TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 
…../…../2011 
Sayı :     T.B.F.B                                                                                                                      
Konu :
 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              …………………
 
Federasyonumuzun 2011 Yılı faaliyet programında yer alan K.A.P Silifke Bayanlar-Gençler-Masterlar Yol Yarışları 12-13 Mart 2011 tarihlerinde Silifke / Mersin’de yapılacaktır..
Yarışma talimatı ve kuralları aşağıdaki gibidir;
 
1) 11.03.2011 tarihinde yarışmanın lisans kontrolü saat 16:30’da teknik toplantısı ise 17 :00 ‘de Silifke’de yapılacaktır.
 
2) Yarışmalara katılacak olan sporcuların harcırahları;
  
   a) Yol yarışları Büyük Erkek ve Büyük Bayanlarda % 15 Masterlar’da % 10 diğer kategorilerde ise Yıldız A ve Genç Erkeklerde %20 zaman barajı uygulanacak olup, Genç Bayanlarda ve Yıldız B kategorisinde ise zaman barajı uygulanmayacaktır.
   b) Kriteryum olan müsabakalarda ise yarışmaya katılıp yarışmayı bitiren sporcuların tamamına harcırah ödenecektir. Ancak Genç Bayanlar ve Yıldız B kategorilerinde Tur yiyen sporcular yarışmaya devam edecekler ve klasmanda tur yedikleri yerde değerlendirilecektir. ( Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarih 4 nolu kararı ve Teknik kurulun 27 Şubat 2010 tarihli toplantı kararı)
3) Her beş kategoride toplam 2-4 sporcu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenörüne (veya idarecisine); 5 ve daha fazla sporu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenör ve idarecisine (a) bendinde belirtilen sayıları aşmamak kaydıyla merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.

4) Harcırah ödemelerinde esas alınan Kafile Listelerinde, kulüp kafile listelerinde sadece kulüp başkanlık onayı aranacak olup ferdi olarak gelenlerde ise ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından onaylanmış kafile listesi kabul edilecektir. Kafile listeleri yarışma komiserine onaylatılacaktır. Kafile Listelerinde kulüp isimleri banka hesap bilgileri ile kulüp iletişim bilgilerinin bulunması zorunludur.

5) Kulüpler tarafından idareci olarak yazılacak olanların kulübün resmi bir üyesi olması ve belgelenmesi şartı aranacaktır. Aksi yönde bir beyanın ise Federasyonumuzun ceza yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.

6) Ferdi olarak iştirak edenlerin ücret bordrolarında idareci ve antrenör ibaresi bulunmayacaktır.

7) Yarışlarda idareci ve antrenörlerin sadece bir kulüpte görevli olacaktır. Ancak istedikleri takdirde bulunduğu ilin takımlarında fahri olarak görev yapabilecektir. Farklı takımlardaki idareci, antrenör ve sporcular aynı ücret bordrosunda yer alamayacaktır.

8) Sezon başında yarışa giren bir sporcu yıl içerisinde farklı bir müsabakada idareci olarak yer almayacaktır.

9) İdareci ve antrenörler her yarışın teknik toplantısında hakem masasına imza atacaklardır. İmza atmayanların ise ücret bordroları eksik ödenecektir.

10) Yarışma da dereceye giremeyen ve Federasyonumuz tarafından harcırah almaya hak kazanamayanlara imkânlar dâhilin de Müdürlüğünüzce ödeme yapılabilir.

11) Milli Takım kıyafetlerinin Milli Takım yarışları haricinde giyilmesi durumunda uyarılmaksızın Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliğinin 34.maddesi uygulanacaktır.

12) Ayrıca; söz konusu yarışlara katılacak idareci, antrenör, sporcu hakem ve diğer görevlilerin varsa sosyal güvenlik belgelerini (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) yanında getirmeleri zorunludur.
 

YARIŞMANIN ADI          : K.A.P Silifke Yol Yarışları
YARIŞMANIN YERİ        : Silifke / Mersin
YARIŞMA TARİHİ           : 12 / 13 Mart 2011

YARIŞMA TALİMATI   :

          Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
          Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulanacaktır.
          Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2011 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir.
          Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
          Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
          Genç Erkek kategorisinde,dişli statüsü   52*14 =7,93m (yedek jantlar dahildir.)
          Yıldızlar dişli tahdidi daha öncede toplantıda belirtildiği gibi 52x16 (6.94 mt)
           Genç Bayanlarda dişli statüsü 52*14 =7,93m    (yedek jantlar dahildir)  olacaktır. Genç Bayanlarda 1994 ve sonrası doğumlular yarışabileceklerdir.
          Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
          Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yarışma anında yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 30.YTL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek olup, haksız olanların parası Türkiye Bisiklet Federasyonun 6299141 nolu Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
          Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
          Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
          Genç Bayanlar ve Yıldız Erkek B Kategorisinde harcırah barajında uygulanan zaman barajı kaldırılmıştır. Ancak sporcu koşacağı mesafenin %50 sini koşmak zorundadır.( örneğin 40 km olan bir parkurun 20 Km sini koşmak zorundadır)
          Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.


Pogram
 
Tarih                     Saat                       Açıklama                                              Yer
 
11.03.2011          16:30                      Lisans Kontrol                                       Silifke İlçe Emniyet Müd.Toplantı Salonu
                               17:00                      Teknik Toplantı                                     Silifke İlçe Emniyet Müd.Toplantı Salonu
               
 
12.03.2011          08:30                      Genç Erkekler Yol Yarışı                       Silifke-Mersin Yolu               80 Km
                              11:30                      Masterlar Erkekler Yol Yarışı                Silifke-Mersin Yolu               70 Km
                              14:30                      Büyük Bayanlar Yol Yarışı                   Silifke-Mersin Yolu               60 Km
                              14:35                      Genç Bayanlar Yol Yarışı                      Silifke-Mersin Yolu               40 Km
 
 
13.03.2011             08:30                      Genç Erkekler Yol Yarışı                 Silifke                                  30 Km (25 Tur) 
                          Akabinde              Masterlar Erkekler Yol Yarışı          Silifke                          24 Km (20 Tur)
                                  Akabinde               Büyük Bayanlar Yol Yarışı               Silifke                                  24 Km (20 Tur)
                                 Akabinde                 Genç Bayanlar Yol Yarışı               Silifke                                  18 Km (15 Tur
 
  
Not: Ödül alacakların yarışların bitiminin hemen akabinde ödül alanında bulunması gerekmektedir.
       
K.A.P SİLİFKE YOL YARIŞLARI kategorisindeki son yazılar
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr