Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 4026
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2011
» K.A.P. Sezon Açılışı Yol Yarışları - Alanya

 TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI 

 …../…../2011
Sayı :     T.B.F.B                                                                                                                      
Konu :
 GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              …………………
 
Federasyonumuzun 2011 Yılı faaliyet programında yer alan Sezon Açılışı Tüm Kategoriler Yol Yarışları 29-31 Ocak 2011 tarihleri arasında Antalya / Alanya’da yapılacaktır.
Yarışma talimatı ve kuralları aşağıdaki gibidir;
 
1) 28.01.2011 tarihinde yarışmanın lisans kontrolü saat 16:30’da teknik toplantısı ise 17 :00 ‘de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atatürk Spor Salonunda yapılacaktır.
2) Yarışmalara katılacak olan sporcuların harcırahları;
  
   a) Yol yarışları Büyük Erkek ve Büyük Bayanlarda % 15 Masterlar’da % 10 diğer kategorilerde ise Yıldız A ve Genç Erkeklerde %20 zaman barajı uygulanacak olup, Genç Bayanlarda ve Yıldız B kategorisinde ise zaman brajı uygulanmayacaktır.
   b) Kriteryum olan müsabakalarda ise yarışmaya katılıp yarışmayı bitiren sporcuların tamamına harcırah ödenecektir. Ancak Genç Bayanlar ve Yıldız B kategorilerinde Tur yiyen sporcular yarışmaya devam edecekler ve klasmanda tur yedikleri yerde değerlendirilecektir. ( Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarih 4 nolu kararı ve Teknik kurulun 27 Şubat 2010 tarihli toplantı kararı)

3) Her beş kategoride toplam 2-4 sporcu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenörüne (veya idarecisine); 5 ve daha fazla sporu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenör ve idarecisine (a) bendinde belirtilen sayıları aşmamak kaydıyla merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.
 
4) Harcırah ödemelerinde esas alınan Kafile Listelerinde, kulüp kafile listelerinde sadece kulüp başkanlık onayı aranacak olup ferdi olarak gelenlerde ise ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından onaylanmış kafile listesi kabul edilecektir. Kafile listeleri yarışma komiserine onaylatılacaktır. Kafile Listelerinde kulüp isimleri banka hesap bilgileri ile kulüp iletişim bilgilerinin bulunması zorunludur.

5) Kulüpler tarafından idareci olarak yazılacak olanların kulübün resmi bir üyesi olması ve belgelenmesi şartı aranacaktır. Aksi yönde bir beyanın ise Federasyonumuzun ceza yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.
 
6) Ferdi olarak iştirak edenlerin ücret bordrolarında idareci ve antrenör ibaresi bulunmayacaktır.
 
7) Yarışlarda idareci ve antrenörlerin sadece bir kulüpte görevli olacaktır. Ancak istedikleri takdirde bulunduğu ilin takımlarında fahri olarak görev yapabilecektir. Farklı takımlardaki idareci, antrenör ve sporcular aynı ücret bordrosunda yer alamayacaktır.
 
8) Sezon başında yarışa giren bir sporcu yıl içerisinde farklı bir müsabakada idareci olarak yer almayacaktır.
 
9) İdareci ve antrenörler her yarışın teknik toplantısında hakem masasına imza atacaklardır. İmza atmayanların ise ücret bordroları eksik ödenecektir.
 
10) Yarış harcırahlarının o günkü ödemenin müsait olmaması durumunda en az 3 yarış sonrasında ödeme yapılabilecektir.
 
11) Milli Takım kıyafetlerinin Milli Takım yarışları haricinde giyilmesi durumunda uyarılmaksızın Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliğinin 34.maddesi uygulanacaktır.
 
12) Ayrıca; söz konusu yarışlara katılacak idareci, antrenör, sporcu hakem ve diğer görevlilerin varsa sosyal güvenlik belgelerini (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) yanında getirmeleri zorunludur.
 

ÖNEMLİ NOTLAR :
  • Yarışlara katılabilmek için Gençlik Spor İl Müdürlüklerinden alınan ULUSAL SPORCU LİSANSLARI nın ibraz edilmesi zorunludur. Bu lisansı bulunmayan hiçbir sporcu yarışmaya alınmayacaktır.
  • Yeni sezonda her sporcuya yeni sırt numaraları verilecektir ve bu sırt numaraları sezon sonuna kadar kullanılacaktır. 
  • Kayıtlar internet üzerinden yapılacaktır. Kayıt sayfasına erişek için lütfen tıklayınız.


YARIŞMANIN ADI          : K.A.P Sezen Açılışı Alanya Yol Yarışları
YARIŞMANIN YERİ        : Antalya / Alanya
YARIŞMA TARİHİ           : 29/31 Ocak 2011

YARIŞMA TALİMATI   :

          Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
          Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulancaktır.
          Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2011 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir.
          Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
          Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
          Genç Erkek kategorisinde,dişli statüsü   52*14 =7,93m (yedek jantlar dahildir.)
          Yıldızlar dişli tahdidi daha öncede toplantıda belirtildiği gibi 52x16 (6.94 mt)
           Genç Bayanlarda dişli statüsü 52*14 =7,93m    (yedek jantlar dahildir)  olacaktır. Genç Bayanlarda 1993 ve sonrası doğumlular yarışabileceklerdir.
          Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
          Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yarışma anında yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 30.YTL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek olup, haksız olanların parası Türkiye Bisiklet Federasyonun 6299141 nolu Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
          Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
          Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
          Genç Bayanlar ve Yıldız Erkek B Kategorisinde harcırah barajında uygulanan zaman barajı kaldırılmıştır. Ancak sporcu koşacağı mesafenin %50 sini koşmak zorundadır.( örneğin 40 km olan bir parkurun 20 Km sini koşmak zorundadır)
          Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.

Program
 
Tarih                     Saat                       Açıklama                                              Yer
 
28.01.2011          16:30                      Lisans Kontrol                     Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu
                               17:00                      Teknik Toplantı                    Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu
               
 
29.01.2011          08:30                      Büyük Erkekler Yol Yarışı              Akseki Yolu                               120 Km
                              13:00                      Genç Erkekler Yol Yarışı                Akseki Kavşağı Dönüş             90 Km
                               13:05                      Master Erkekler Yol Yarışı             İncekum Bld Önü Dönüş          50 Km
                              
30.01.2011          08:30                      Yıldızlar A Yol Yarışı                        Alparslan Türkeş Blv Dönüş    60 Km
                              11:30                      Yıldızlar B Yol Yarışı                        Rubi Otel Önü Dönüş                40 Km
                              13:30                      Büyük Bayanlar Yol Yarışı              Alparslan Türkeş Blv Dönüş    60 Km
                              13:35                      Genç Bayanlar Kriteryum               İncekum Bld Önü Dönüş           50 Km
 
31.01.2011             08:30                   Büyük Erkekler Kriteryum              18 Tur =50.400 M
                               Akabinde               Genç Erkekler Kriteryum               14 Tur =39.200 M
                               Akabinde               Master Erkekler Kriteryum             11 Tur=30.800 M
                               Akabinde               Yıldız Erkekler A Kriteryum            11 Tur=30.800 M
                               Akabinde               Yıldız Erkekler B Kriteryum            8   Tur=22.400 M
                               Akabinde               Büyük Bayanlar Kriteryum             11 Tur=30.800 M
                               Akabinde               Genç Bayanlar Kriteryum               8   Tur=22.400 M
                                                              
Not: Ödül alacakların yarışların bitiminin hemen akabinde ödül alanında bulunması gerekmektedir.
 


Federasyonumuzun 2011 Yılı faaliyet programında yer alan K.A.P Sezon Açılışı Alanya Yol Yarışları Tüm Kategorilerde 29-31 Ocak 2011 tarihlerinde (yol hariç) arasında Antalya / Alanya’da yapılacak olup Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre görev;

 
Ali BADAK                          Yarış Komiseri                       Konya
 
Bülent AYDİLEK                 Hakem                                   Konya
 
Kerim DEMİRBAĞ             Hakem                                   Konya
 
Tahir DİNÇ                          Hakem                                   Konya
 
Yaşar GÜMÜŞ                     Hakem                                  Konya
 
Şükrü AYDIN                       Hakem                                   Bursa
 
Ercan SAPMAZ                   Motorize Hakem                    Bursa
 
İlke ÇALIŞKAN                   Hakem                                    Bursa
 
Haydar AKYÖN                   Hakem                                   Bursa
 
Bülent YILMAZ                    Motorize Hakem                    Antalya
 
Ahmet ÖZGEN                    Motorize Hakem                   Kütahya
 
Orhan YILDIZ                        Hakem                                 Ankara
 
           
Görev alacaktır.
 
Not:  Hakemlerin yanların da gelirken banka hesap bilgilerini getirmeleri ( IBAN ) rica olunur. Harici hesap bilgileri kabul edilmeyecektir.

 

       
K.A.P. Sezon Açılışı Yol Yarışları - Alanya kategorisindeki son yazılar
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr