Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2258
Yayın Tarihi: 19 Temmuz 2010
» K.A.P. Trabzon Yıldızlar Yol Yarışları

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

   …../…../2010
Sayı :     T.B.F.B                                                                                                                                    
Konu :
 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              …………………
 
Federasyonumuzun 2010 Yılı faaliyet programında yer alan K.A.P Yıldızlar A-B Yol Yarışı 25-28 Temmuz 2010 tarihlerinde (yol hariç) arasında Trabzon’da yapılacaktır.
 
Yarışma talimatı ve kuralları aşağıdaki gibidir;
1) 24.07.2010 tarihinde yarışmanın lisans kontrolü saat 17:30’da, teknik toplantısı ise 18 :00 ‘de  yapılacaktır.
2) Yarışmalara katılacak olan sporcuların harcırahları;
  
   a) Yol yarışları Büyük Erkek ve Büyük Bayanlarda % 15 Masterlar’da % 5 diğer kategorilerde ise Yıldız A ve Genç Erkeklerde %20 zaman barajı uygulanacak olup, Genç Bayanlarda ve Yıldız B kategorisinde ise zaman barajı uygulanmayacaktır. Ancak Genç Bayanlar ve Yıldız B kategorileri koşacakları mesafenin % 50 sini koşmak zorundadırlar.
   b) Kriteryum olan müsabakalarda ise yarışmaya katılıp yarışmayı bitiren sporcuların tamamına harcırah ödenecektir. Ancak Genç Bayanlar ve Yıldız B kategorilerinde Tur yiyen sporcular yarışmaya devam edecekler ve klasmanda tur yedikleri yerde değerlendirilecektir. ( Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarih 4 nolu kararı ve Teknik kurulun 27 Şubat 2010 tarihli toplantı kararı)
3) Her beş kategoride toplam 2-4 sporcu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenörüne (veya idarecisine); 5 ve daha fazla sporu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenör ve idarecisine (a) bendinde belirtilen sayıları aşmamak kaydıyla merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.
4) Harcırah ödemelerinde esas alınan Kafile Listelerinde, kulüp kafile listelerinde sadece kulüp başkanlık onayı aranacak olup ferdi olarak gelenlerde ise ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından onaylanmış kafile listesi kabul edilecektir. Kafile listeleri yarışma komiserine onaylatılacaktır.
5) Kulüpler tarafından idareci olarak yazılacak olanların kulübün resmi bir üyesi olması ve belgelenmesi şartı aranacaktır. Aksi yönde bir beyanın ise Federasyonumuzun ceza yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.
6) Ferdi olarak iştirak edenlerin ücret bordrolarında idareci ve antrenör ibaresi bulunmayacaktır.
7) Yarışlarda idareci ve antrenörlerin sadece bir kulüpte görevli olacaktır. Ancak istedikleri takdirde bulunduğu ilin takımlarında fahri olarak görev yapabilecektir. Farklı takımlardaki idareci, antrenör ve sporcular aynı ücret bordrosunda yer alamayacaktır.
8) Sezon başında yarışa giren bir sporcu yıl içerisinde farklı hiçbir müsabakada idareci olarak yer almayacaktır.
9) İdareci ve antrenörler her yarışın teknik toplantısında hakem masasına imza atacaklardır. İmza atmayanların ise ücret bordroları eksik ödenecektir.
10) Yarış harcırahlarının o günkü ödemenin müsait olmaması durumunda en az 3 yarış sonrasında ödeme yapılabilecektir.
11) Milli Takım kıyafetlerinin Milli Takım yarışları haricinde giyilmesi durumunda uyarılmaksızın Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliğinin 34.maddesi uygulanacaktır.
12) Ayrıca; söz konusu yarışlara katılacak idareci, antrenör, sporcu hakem ve diğer görevlilerin varsa sosyal güvenlik belgelerini (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) yanında getirmeleri zorunludur.
 

YARIŞMA PROGRAMI VE YOL TALİMATI

 
YARIŞMANIN ADI          : K.A.P Trabzon Yıldızlar Yol Yarışları
YARIŞMANIN YERİ        : Trabzon
YARIŞMA TARİHİ           : 25-28 Mart 2010
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
·         Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
·         Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulanacaktır.
·         Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2010 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir.
·         Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
·         Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
·         Genç Erkek kategorisinde,dişli statüsü   52*14 =7,93m (yedek jantlar dahildir.)
·         Yıldızlar dişli tahdidi daha öncede toplantıda belirtildiği gibi 52x16 (6.94 mt)
·          Genç Bayanlarda dişli statüsü 52*14 =7,93m    (yedek jantlar dahildir)  olacaktır. Genç Bayanlarda 1993 ve sonrası doğumlular yarışabileceklerdir.
·         Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
·         Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yarışma anında yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 30.YTL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek olup, haksız olanların parası  Türkiye Bisiklet Federasyonun 6299141 nolu  Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
·         Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
·         Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
·         Genç Bayanlar ve Yıldız Erkek B Kategorisinde harcırah barajında uygulanan zaman barajı kaldırılmıştır. Ancak sporcu koşacağı mesafenin %50 sini koşmak zorundadır.( örneğin 40 km olan bir parkurun 20 Km sini koşmak zorundadır)
·         Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.

YARIŞMA PROGRAMI

25 Temmuz 2010 1.GÜN  YOL YARIŞLARI  YENİ SAHİL YOLU / AYASOFYA KAVŞAĞI        

 10:00 YILDIZ ERKEK A …..   71,4 KM         
             
 09:30 ………… Yıldız erkekler A  toplanma ve dişli kontrolü     (Ayasofya kavşağı /yeni sahil yolu)     
 10:00 0 .km…. ÇIKIŞ / Giresun istikametine gidiş          
  12.km Akçaabat          
  29,5.km Dönüş / Trabzon istikameti…………………………………….     (Yoros burnu / Fenerköy kavşağı)     
  31,5.km Tünel          
  47. km Akçaabat          
  55,6.km Sağa Akyazı istikametine dönüş / Tırmanış başlangıcı……     (Eski taşocağı önü)     
  58,9.km Akyazı belediye önünden aşağıya devam /Tırmanış sonu          
  62.km Beşirli-Akyazı kavşağından yeni sahil yoluna geçiş          
  62,2. km Trabzon istikametine devam          
  66.km Ayasofya kavşağı /Rize istikametine devam          
  68.km Sağa Atatürk köşkü ayrımından Akçaabat istikametine dönüş          
 12:30 71,4.km BİTİŞ     (Ayasofya kavşağı /yeni sahil yolu)     
 13:00  Ödül Töreni     (Ayasofya kavşağı /yeni sahil yolu)     
             
 14:00 YILDIZ ERKEK B…  43,5 KM         
 14:00  Yıldız erkekler B  toplanma ve dişli kontrolü     (Ayasofya kavşağı /yeni sahil yolu)     
 14:30 0 .km…. ÇIKIŞ / Giresun istikametine gidiş          
  12.km Akçaabat          
  19,5.km Dönüş / Trabzon istikameti…………………………………….     (Akçakale kavşağı / Petrol ofisi önü)     
  27.km Akçaabat          
  36.km Beşirli akyazı yol ayrımı / Soldan yeni sahil yolundan devam          
  39.km Ayasofya kavşağı /Rize istikametine devam          
  41.km Sağa Atatürk köşkü ayrımından Akçaabat istikametine dönüş          
 16:45 43,5km BİTİŞ     (Ayasofya kavşağı /yeni sahil yolu)     
 17:00  Ödül Töreni     (Ayasofya kavşağı /yeni sahil yolu)     
             
             
26 Temmuz 2010 2.GÜN            
   TIRMANIŞ YARIŞI   FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ KAVŞAĞI / SÖĞÜTLÜ       
             
  YILDIZ ERKEK A….  5  Km  YILDIZ ERKEK B…  2,6 Km     
             
 09:30  Yıldız erkekler A-B toplanma ve dişli kontrolü          
 10:00  Yıldız erkekler B ÇIKIŞ………………………………   FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ KAVŞAĞI / SÖĞÜTLÜ ÜST YOL       
  0. Km…. TOKİ Konutları yolu istikameti          
  200 mt Sola seyrantepe TOKİ yoluna dönüş          
  900 mt Sağa TOKİ yoluna devam          
  2,6 km BİTİŞ          
             
   YEB yarışının bitiminin  hemen akabinde YEA yarışması başlayacak          
             
   Yıldız erkekler A ÇIKIŞ……………………………………..   FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ KAVŞAĞI / SÖĞÜTLÜ ÜST YOL       
             
  0. Km…. TOKİ Konutları yolu istikameti          
  200 mt Sola seyrantepe TOKİ yoluna dönüş          
  900 mt Sağa TOKİ yoluna devam          
  4,2 km tırmanış sonu          
  5. km BİTİŞ     TOKİ konutları önü     
             
 11:00  Ödül Töreni      TOKİ konutları önü     
             
             
27 Temmuz 2010 3.GÜN YILDIZ ERKEK A = 4,7 KM *10 TUR  = 47 KM           
  YILDIZ ERKEK B = 4,7 KM *6  TUR = 28,2 KM           
             
 09:00 YOL YARIŞI / YEA      TANJANT YOLU / FATİH LİSESİ ÖNÜ     
 08:30  Yıldız erkeler A toplanma ve dişli kontrolü     TANJANT YOLU / FATİH LİSESİ ÖNÜ     
 09:00 0.km ÇIKIŞ / Giresun istikametine gidiş          
  1,7 km Sağa dönüş / Devlet sahil yolu caddesi /Rize istikameti          
  3,7 km  Sağa dönüş / karadeniz hastahanesi yolu     Ayasofya kavşağı     
  3,9km  Hacı Ziya Esen araçlı alt geçiti / Tırmanış başlangıcı          
  4,3 km Sağa Giresun istikametine dönüş / Karadeniz hastahanesi kavşağı / Tanjant yolu          
  4,7 km VARIŞ     TANJANT YOLU / FATİH LİSESİ ÖNÜ     
             
 11:00  YEA * 10 tur          
 11:00  Ödül töreni     TANJANT YOLU / FATİH LİSESİ ÖNÜ     
        
             
             
 13:00  YOL YARIŞI / YEB   TANJANT YOLU / FATİH LİSESİ ÖNÜ     
             
 12:30  Yıldız erkeler B toplanma ve dişli kontrolü     TANJANT YOLU / FATİH LİSESİ ÖNÜ     
 13:00 0.km ÇIKIŞ / Giresun istikametine gidiş          
  1,7 km Sağa dönüş / Devlet sahil yolu caddesi /Rize istikameti          
  3,7 km  Sağa dönüş / karadeniz hastahanesi yolu     Ayasofya kavşağı     
  3,9km  Hacı Ziya Esen araçlı alt geçiti / Tırmanış başlangıcı          
  4,3 km Sağa Giresun istikametine dönüş / Karadeniz hastahanesi kavşağı / Tanjant yolu          
  4,7 km VARIŞ     TANJANT YOLU / FATİH LİSESİ ÖNÜ     
             
 15:00  YEB * 6 tur          
 15:00  Ödül töreni     TANJANT YOLU / FATİH LİSESİ ÖNÜ     
             
           
28 Temmuz 2010 4.GÜN  10:00 KRİTERYUM   KADAKAL KÖFTE ÖNÜ / YENİ SAHİL YOLU         
             
 Yıldız erkeler A 2,6 km * 10 tur = 26 km            
 Yıldız erkeler B 2,6 km * 10 tur = 18,2 km            
             
 09:30   Gurup A  toplanma ve dişli kontrolü      KADAKAL Köfte önü    
 10:00  ÇIKIŞ          
  400 MT Sağa dönüş          
  600 MT Sağa dönüş / devlet sahil yolu caddesi/ Akçaabat istikameti      Ayasofya kavşağı    
  1800 MT Sağa dönüş          
  1850 MT Sağa Rize istikametine dönüş      Yeni Sahil yolu    
  2600 MT BİTİŞ      KADAKAL Köfte önü    
 10:45  YEA 2,6 KM* 10 TUR =26 KM         
             
  Gurup A yarışmasının  hemen akabinde aynı parkurda Gurup B yarışması yapılacaktır.           
             
 11:45  YEB 2,6 KM* 6 TUR =18,2 KM         
             
 12:00  Ödül töreni    KADAKAL Köfte önü / yeni sahil yolu 

 PARKUR GRAFİKLERİ 

 

 

 

 

 

 

 

 


KONAKLAMA  

Kanuni yurt müdürlüğü  / YOMRA     0462 341 17 48
 Starta 12 km
    
  150 kişilik kontenjan ayrılmıştır.Kişi başı konaklama 10 TL.    
GSİM Kamp Eğitim Merkezi   0462 325 17 56  
 Trabzonspor Tesisleri Yanı    
 Start'a  8 km    
 Kontenjan sınırlı olduğundan öncesinde GSİM ile irtibata geçilmelidir    
Zorlu Grand Hotel  *****      0462 326 84 00     
 Şehir Merkezi (Meydan) 'inde    
 Start'a 3,5 km mesafede    
Büyük Sümela Otel ****    0462 512 35 40     
  Maçka ilçesinde (Merkeze 29 km)    
 Start'a 32 km mesafede    
Usta Otel ***                   0462 326 57 00      
 Şehir Merkezi (Meydan) 'inde    
 Start'a 3,5 km mesafede    
Horon Otel ***                 0462 326 64 55     
  Şehir Merkezi (Meydan) 'inde    
 Start'a 3,5 km mesafede    
Aksular Otel ***               0462 230 11 30     
  Uzunkum / Beşirli    
 Start'a 500 metre mesafede    

Funda Hotel ***               0462 323 17 61     
 Şehir Merkezinde/ Devlet sahil yolu üzerinde      
 Start'a 3 km mesafede    
Uzunkum Otel ***            0462 221 20 20     
  Beşirli /Devlet sahil Yolu üzeri    
 Start'a 2 km mesafede    
Sağıroğlu Otel **             0462 232 28 99     
 Şehir Merkezinde    
 Start'a 3,5 km mesafede    
Uygulama Oteli         0462 248 86 98     
 Söğütlü /Akçaabat    
 Start'a 9 km mesafede    

     
     
NOT: Tavsiye edilen oteller koyu ile gösterilmiştir 

       
K.A.P. Trabzon Yıldızlar Yol Yarışları kategorisindeki son yazılar
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr