Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2394
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2010
» Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası - Bolu

 
TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 
 …../…../2010
Sayı :     T.B.F.B                                                                                                                                    
Konu :
 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              …………………
 
Federasyonumuzun 2010 Yılı faaliyet programında yer alan Sezon Açılışı Büyük Bayanlar – Genç Bayanlar,Genç Erkekler ve Büyük Erkekler Türkiye Şampiyonası 25-27 Haziran 2010 tarihleri arasında BOLU’da yapılacaktır.
 
Yarışma talimatı ve kuralları aşağıdaki gibidir;
1) 24.06.2010 tarihinde yarışmanın lisans kontrolü saat 17:30’da teknik toplantısı ise 18 :00 ‘de  yapılacaktır.
2) Yarışmalara katılacak olan sporcuların harcırahları;
  
   a) Yol yarışları baz alınarak; Büyük Erkek ve Büyük Bayanlarda % 15 Masterlar’da % 5 diğer kategorilerde ise Yıldız A ve Genç Erkeklerde %20 zaman barajı uygulanacak olup, Genç Bayanlarda ve Yıldız B kategorisinde ise zaman barajı uygulanmayacaktır. Ancak Genç Bayanlar ve Yıldız B kategorileri koşacakları mesafenin % 50 sini koşmak zorundadırlar.
   b) Kriteryum olan müsabakalarda ise yarışmaya katılıp yarışmayı bitiren sporcuların tamamına harcırah ödenecektir. Ancak Genç Bayanlar ve Yıldız B kategorilerinde Tur yiyen sporcular yarışmaya devam edecekler ve klasmanda tur yedikleri yerde değerlendirilecektir. ( Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarih 4 nolu kararı ve Teknik kurulun 27 Şubat 2010 tarihli toplantı kararı)
 
3) Her beş kategoride toplam 2-4 sporcu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenörüne (veya idarecisine); 5 ve daha fazla sporu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenör ve idarecisine (a) bendinde belirtilen sayıları aşmamak kaydıyla merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.
4) Harcırah ödemelerinde esas alınan Kafile Listelerinde, kulüp kafile listelerinde sadece kulüp başkanlık onayı aranacak olup ferdi olarak gelenlerde ise ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından onaylanmış kafile listesi kabul edilecektir. Kafile listeleri yarışma komiserine onaylatılacaktır.
5) Kulüpler tarafından idareci olarak yazılacak olanların kulübün resmi bir üyesi olması ve belgelenmesi şartı aranacaktır. Aksi yönde bir beyanın ise Federasyonumuzun ceza yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.
6) Ferdi olarak iştirak edenlerin ücret bordrolarında idareci ve antrenör ibaresi bulunmayacaktır.
7) Yarışlarda idareci ve antrenörlerin sadece bir kulüpte görevli olacaktır. Ancak istedikleri takdirde bulunduğu ilin takımlarında fahri olarak görev yapabilecektir. Farklı takımlardaki idareci, antrenör ve sporcular aynı ücret bordrosunda yer alamayacaktır.
8) Sezon başında yarışa giren bir sporcu yıl içerisinde farklı hiçbir müsabakada idareci olarak yer almayacaktır.
9) İdareci ve antrenörler her yarışın teknik toplantısında hakem masasına imza atacaklardır. İmza atmayanların ise ücret bordroları eksik ödenecektir.
10) Yarış harcırahlarının o günkü ödemenin müsait olmaması durumunda en az 3 yarış sonrasında ödeme yapılabilecektir.
11) Milli Takım kıyafetlerinin Milli Takım yarışları haricinde giyilmesi durumunda uyarılmaksızın Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliğinin 34.maddesi uygulanacaktır.
12) Ayrıca; söz konusu yarışlara katılacak idareci, antrenör, sporcu hakem ve diğer görevlilerin varsa sosyal güvenlik belgelerini (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) yanında getirmeleri zorunludur.
 

YARIŞMA PROGRAMI VE YOL TALİMATI

 
 
YARIŞMANIN ADI          : Büyükler-Gençler-Bayanlar Türkiye Yol Şampiyonası
YARIŞMANIN YERİ        : Bolu
YARIŞMA TARİHİ           : 25-27 Haziran 2010
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
·         Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
·         Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulanacaktır.
·         Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2010 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir.
·         Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
·         Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
·         Genç Erkek kategorisinde,dişli statüsü   52*14 =7,93m (yedek jantlar dahildir.)
·         Yıldızlar dişli tahdidi daha öncede toplantıda belirtildiği gibi 52x16 (6.94 mt)
·          Genç Bayanlarda dişli statüsü 52*14 =7,93m    (yedek jantlar dahildir)  olacaktır. Genç Bayanlarda 1993 ve sonrası doğumlular yarışabileceklerdir.
·         Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
·         Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yarışma anında yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 30.YTL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek olup, haksız olanların parası Türkiye Bisiklet Federasyonun 6299141 nolu Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
·         Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
·         Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
·         Genç Bayanlar ve Yıldız Erkek B Kategorisinde harcırah barajında uygulanan zaman barajı kaldırılmıştır. Ancak sporcu koşacağı mesafenin %50 sini koşmak zorundadır.( örneğin 40 km olan bir parkurun 20 Km sini koşmak zorundadır)
·         Yabancı sporcular Türkiye Şampiyonası koşamaz.
·         Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.
 
 
Program
 
Tarih                      Saat                        Açıklama                                              Yer
 
24.06.2010           17:30                      Lisans Kontrol                                        Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
                                18:00                      Teknik Toplantı                                      Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
 
25.06.2010           09:30                      Genç Erkekler Zamana Karşı              Bolu                                    20 Km
                                Akabinde               Genç Bayanlar Zamana Krşı               Bolu                                    10 Km
                                Akabinde               Büyük Bayanlar Zamana Karşı           Bolu                                    15 Km
                                Akabinde                Büyük Erkekler Zamana Karşı           Bolu                                    25 Km
                                
26.06.2010           09:30                       Genç Erkekler Yol Yarışı                     Bolu                                    110 Km
                                13:00                      Büyük Bayanlar Yol Yarışı                    Bolu                                      70 Km
                                13:05                      Genç Bayanlar Yol Yarışı                     Bolu                                       50 Km
                              
27.06.2010           10:00                       Büyük Erkekler Yol Yarışı                    Bolu                                      140 Km
                              
 
 Türkiye Şampiyonasında start alan bir sporcu, başka bir kategoride, Türkiye Şampiyonası adı altında yapılan yarışmalara katılamaz. ( Teknik kurul kararı )
                                                                                                                                                                                           
Not: Madalya törenleri yarışların bitiminin hemen akabinde yapılacağından sporcuların ödül alanında bulunması gerekmektedir.

 

       
Büyükler ve Gençler Türkiye Şampiyonası - Bolu kategorisindeki son yazılar
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr