Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2233
Yayın Tarihi: 23 Mart 2010
» K.A.P SİLİFKE BAYANLAR VE YILDIZLAR YOL YARIŞLARI

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 
…../…../2010 
Sayı :     T.B.F.B                                                                                                                                    
Konu :
 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              …………………
 
Federasyonumuzun 2010 Yılı faaliyet programında yer alan K.A.P Olimpik Burs Seçme Silifke Bayanlar-Yılzıdlar Yol Yarışı 27-28 Mart 2010 tarihlerinde (yol hariç) arasında Mersin / Silifke’de yapılacaktır.
Yarışma talimatı ve kuralları aşağıdaki gibidir;

1) 26.03.2010 tarihinde yarışmanın lisans kontrolü saat 16:30’da teknik toplantısı ise 17 :00 ‘de  yapılacaktır.
 
2) Yarışmalara katılacak olan sporcuların harcırahları;
  
   a) Yol yarışları Büyük Erkek ve Büyük Bayanlarda % 15 Masterlar’da % 5 diğer kategorilerde ise Yıldız A ve Genç Erkeklerde %20 zaman barajı uygulanacak olup, Genç Bayanlarda ve Yıldız B kategorisinde ise zaman barajı uygulanmayacaktır. Ancak Genç Bayanlar ve Yıldız B kategorileri koşacakları mesafenin % 50 sini koşmak zorundadırlar.
   b) Kriteryum olan müsabakalarda ise yarışmaya katılıp yarışmayı bitiren sporcuların tamamına harcırah ödenecektir. Ancak Genç Bayanlar ve Yıldız B kategorilerinde Tur yiyen sporcular yarışmaya devam edecekler ve klasmanda tur yedikleri yerde değerlendirilecektir. ( Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarih 4 nolu kararı ve Teknik kurulun 27 Şubat 2010 tarihli toplantı kararı)
 
3) Her beş kategoride toplam 2-4 sporcu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenörüne (veya idarecisine); 5 ve daha fazla sporu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenör ve idarecisine (a) bendinde belirtilen sayıları aşmamak kaydıyla merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.
 
4) Harcırah ödemelerinde esas alınan Kafile Listelerinde, kulüp kafile listelerinde sadece kulüp başkanlık onayı aranacak olup ferdi olarak gelenlerde ise ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından onaylanmış kafile listesi kabul edilecektir. Kafile listeleri yarışma komiserine onaylatılacaktır.
 
5) Kulüpler tarafından idareci olarak yazılacak olanların kulübün resmi bir üyesi olması ve belgelenmesi şartı aranacaktır. Aksi yönde bir beyanın ise Federasyonumuzun ceza yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.

6) Ferdi olarak iştirak edenlerin ücret bordrolarında idareci ve antrenör ibaresi bulunmayacaktır.

7) Yarışlarda idareci ve antrenörlerin sadece bir kulüpte görevli olacaktır. Ancak istedikleri takdirde bulunduğu ilin takımlarında fahri olarak görev yapabilecektir. Farklı takımlardaki idareci, antrenör ve sporcular aynı ücret bordrosunda yer alamayacaktır.
 
8) Sezon başında yarışa giren bir sporcu yıl içerisinde farklı hiçbir müsabakada idareci olarak yer almayacaktır.

9) İdareci ve antrenörler her yarışın teknik toplantısında hakem masasına imza atacaklardır. İmza atmayanların ise ücret bordroları eksik ödenecektir.

10) Yarış harcırahlarının o günkü ödemenin müsait olmaması durumunda en az 3 yarış sonrasında ödeme yapılabilecektir.

11) Milli Takım kıyafetlerinin Milli Takım yarışları haricinde giyilmesi durumunda uyarılmaksızın Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliğinin 34.maddesi uygulanacaktır.

12) Ayrıca; söz konusu yarışlara katılacak idareci, antrenör, sporcu hakem ve diğer görevlilerin varsa sosyal güvenlik belgelerini (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) yanında getirmeleri zorunludur.
 

 
YARIŞMA PROGRAMI VE YOL TALİMATI
 
 
YARIŞMANIN ADI          : K.A.P Olimpik Burs Seçme Silifke Yol Yarışları
YARIŞMANIN YERİ        : Mersin / Silifke
YARIŞMA TARİHİ           : 27-28 Mart 2010
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
·         Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
·         Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların Merkez Hakem Kurulu Cezaları uygulancaktır.
·         Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2010 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi ya da faksları kabul edilmeyecektir.
·         Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
·         Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
·         Genç Erkek kategorisinde,dişli statüsü   52*14 =7,93m (yedek jantlar dahildir.)
·         Yıldızlar dişli tahdidi daha öncede toplantıda belirtildiği gibi 52x16 (6.94 mt)
·          Genç Bayanlarda dişli statüsü 52*14 =7,93m    (yedek jantlar dahildir)  olacaktır. Genç Bayanlarda 1993 ve sonrası doğumlular yarışabileceklerdir.
·         Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
·         Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yarışma anında yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 30.YTL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek olup, haksız olanların parası  Türkiye Bisiklet Federasyonun 6299141 nolu  Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
·         Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
·         Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
·         Genç Bayanlar ve Yıldız Erkek B Kategorisinde harcırah barajında uygulanan zaman barajı kaldırılmıştır. Ancak sporcu koşacağı mesafenin %50 sini koşmak zorundadır.( örneğin 40 km olan bir parkurun 20 Km sini koşmak zorundadır)
·         Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.
 
 
 
Program
 
Tarih                      Saat                        Açıklama                                              Yer
 
26.03.2010         16:30                      Lisans Kontrol                           Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu
                              17:00                      Teknik Toplantı                          Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonu 
 
27.03.2010         09:00                      Yıldızlar A Yol Yarışı                   Silifke-Mersin Yolu               60 Km
                              11:30                      Yıldızlar B Yol Yarışı                  Silifke-Mersin Yolu               40 Km
                              14:00                      Büyük Bayanlar Yol Yarışı        Silifke-Mersin Yolu               70 Km
                              14:05                      Genç Bayanlar Yol Yarışı         Silifke-Mersin Yolu               50 Km
                              
 
28.03.2010         09:00                      Yıldızlar A Kriteryum                  Şehir Merkezi                         40 Km
                              Akabinde               Yıldızlar B Kriteryum                  Şehir Merkezi                         30 Km
                              Akabinde               Büyük Bayanlar Kriteryum        Şehir Merkezi                         25 Km
                              Akabinde               Genç Bayanlar Kriteryum         Şehir Merkezi                         15 Km
                              
 
 
                                                                                                                                                                                           
Not: Ödül alacakların Yol yarışları bitiminin hemen akabinde ödül alanında bulunması gerekmektedir.

Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Federasyonumuzun 2010 Yılı faaliyet programında yer alan K.A.P Olimpik Burs Seçme Silifke Bayanlar-Yılzıdlar Yol Yarışı 27-28 Mart 2010 tarihlerinde (yol hariç) arasında Mersin / Silifke’de yapılacaktır.

 
Söz konusu müsabaka için aşağıda ismi ve unvanı yazılı Hakemler görevlendirilmiş olup, hakem toplantısı 26 Mart 2010 tarihin de saat 16:30 da Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılacak olup konaklamaları Federasyonumuzca karşılanacaktır.
 
            
 
ADI-SOYADI               :                 ÜNVANI       :                       İLİ      :
  
   Ali Badak                                  Yarış kommiseri                 Konya
   İdris Pala                                  Hakem                                 Konya
   Kerim Demirbağ                     Hakem                                 Konya
   Yaşar Gümüş                          Hakem                                 Konya
   Ercan Okur                               Hakem                                 Konya
   Şükrü Aydın                              Hakem                                 Bursa
 
 
   Ercan Sapmaz                        Motorize hakem                   Bursa
   Erdinç Beyazhançer               Motorize hakem                   Bursa
   Hulusi Köseoğlu                    Motorize hakem                   Ankara
 
 
 
 
Konaklama Bilgileri
 
Saray Mah. İnönü Cad Silifke Öğretmenevi      Silifke / Mersin
       
K.A.P SİLİFKE BAYANLAR VE YILDIZLAR YOL YARIŞLARI kategorisindeki son yazılar
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr