Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2283
Yayın Tarihi: 12 Mart 2010
» K.A.P FETHİYE BÜYÜKLER - GENÇLER YOL YARIŞLARI

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 
 …../…../2010 
Sayı :     T.B.F.B                                                                                                                     
Konu :
 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              …………………
 
Federasyonumuzun 2010 Yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler – Genç Erkekler Olimpik Bur Seçme Yol Yarışı 21-22 Mart 2010 tarihlerinde (yol hariç) arasında Muğla / Fethitye’de yapılacaktır.
 
Yarışma talimatı ve kuralları aşağıdaki gibidir;
1) 20.03.2010 tarihinde yarışmanın lisans kontrolü saat 16:30’da teknik toplantısı ise 17 :00 ‘de Fethiye Öğretmen Evinde yapılacaktır.
 
2) Yarışmalara katılacak olan sporcuların harcırahları;
  
   a) Yol yarışları Büyük Erkek ve Büyük Bayanlarda % 15 Masterlar’da % 5 diğer kategorilerde ise Yıldız A ve Genç Erkeklerde %20 zaman barajı uygulanacak olup, Genç Bayanlarda ve Yıldız B kategorisinde ise zaman brajı uygulanmayacaktır.
   b) Kriteryum olan müsabakalarda ise yarışmaya katılıp yarışmayı bitiren sporcuların tamamına harcırah ödenecektir. Ancak Genç Bayanlar ve Yıldız B kategorilerinde Tur yiyen sporcular yarışmaya devam edecekler ve klasmanda tur yedikleri yerde değerlendirilecektir. ( Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarih 4 nolu kararı ve Teknik kurulun 27 Şubat 2010 tarihli toplantı kararı)
 
3) Her beş kategoride toplam 2-4 sporcu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenörüne (veya idarecisine); 5 ve daha fazla sporu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenör ve idarecisine (a) bendinde belirtilen sayıları aşmamak kaydıyla merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.
 
4) Harcırah ödemelerinde esas alınan Kafile Listelerinde, kulüp kafile listelerinde sadece kulüp başkanlık onayı aranacak olup ferdi olarak gelenlerde ise ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından onaylanmış kafile listesi kabul edilecektir. Kafile listeleri yarışma komiserine onaylatılacaktır.
 
5) Kulüpler tarafından idareci olarak yazılacak olanların kulübün resmi bir üyesi olması ve belgelenmesi şartı aranacaktır. Aksi yönde bir beyanın ise Federasyonumuzun ceza yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.
 
6) Ferdi olarak iştirak edenlerin ücret bordrolarında idareci ve antrenör ibaresi bulunmayacaktır.
 
7) Yarışlarda idareci ve antrenörlerin sadece bir kulüpte görevli olacaktır. Ancak istedikleri takdirde bulunduğu ilin takımlarında fahri olarak görev yapabilecektir. Farklı takımlardaki idareci, antrenör ve sporcular aynı ücret bordrosunda yer alamayacaktır.
 
8) Sezon başında yarışa giren bir sporcu yıl içerisinde farklı hiçbir müsabakada idareci olarak yer almayacaktır.
 
9) İdareci ve antrenörler her yarışın teknik toplantısında hakem masasına imza atacaklardır. İmza atmayanların ise ücret bordroları eksik ödenecektir.
 
10) Yarış harcırahlarının o günkü ödemenin müsait olmaması durumunda en az 3 yarış sonrasında ödeme yapılabilecektir.
 
11) Milli Takım kıyafetlerinin Milli Takım yarışları haricinde giyilmesi durumunda uyarılmaksızın Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliğinin 34.maddesi uygulanacaktır.
 
12) Ayrıca; söz konusu yarışlara katılacak idareci, antrenör, sporcu hakem ve diğer görevlilerin varsa sosyal güvenlik belgelerini (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) yanında getirmeleri zorunludur.
 

YARIŞMA PROGRAMI VE YOL TALİMATI

 
 
YARIŞMANIN ADI          : Büyük Erkekler-Genç Erkekler Fethiye Yol Yarışları
YARIŞMANIN YERİ        : Muğla / Fethiye
YARIŞMA TARİHİ           : 21-22 Mart 2010
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
·         Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
·         Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların alacakları veya aldıkları puanlardan (5) puan silinecektir.
·         Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2010 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi yada faksları kabul edilmeyecektir.
·         Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
·         Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
·         Genç Erkek kategorisinde,dişli statüsü   52*14 =7,93m (yedek jantlar dahildir.)
·         Yıldızlar dişli tahdidi daha öncede toplantıda belirtildiği gibi 52x16 (6.94 mt)
·          Genç Bayanlarda dişli statüsü 52*14 =7,93m    (yedek jantlar dahildir)  olacaktır. Genç Bayanlarda 1993 ve sonrası doğumlular yarışabileceklerdir.
·         Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
·         Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yarışma anında yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 30.YTL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek olup, haksız olanların parası  Türkiye Bisiklet Federasyonun 6299141 nolu  Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
·         Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
·         Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
·         Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.
 
 
 
Program
 
Tarih                      Saat                        Açıklama                                              Yer
 
20.03.2010           16:30                     Lisans Kontrol                                      Fethiye
                               17:00                      Teknik Toplantı                                     Fethiye
 
21.03.2010           09:00                      Büyük Erkekler Saate Karşı               Fethiye                                   20 Km
                                11:30                     Genç Erkekler Saate Karşı                 Fethiye                                   15 Km
                              
 
22.03.2010           08:45                      Büyük Erkekler Yol Yarışı                   Kaş Yolu                                130 Km
                                12:30                     Genç Erkekler Yol Yarışı                     Kaş Yolu                                110 Km
                              
                                                                                                                                                                                           
Not: Ödül alacakların Yol yarışları bitiminin hemen akabinde ödül alanında bulunması gerekmektedir.


             Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre; Federasyonumuzun 2010 Yılı faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler – Genç Erkekler Yol Yarışı 21-22 Şubat 2010 tarihlerinde (yol hariç) arasında Muğla / Fethiye’de yapılacaktır.

             Söz konusu müsabaka için aşağıda ismi ve unvanı yazılı Hakemler görevlendirilmiş olup, hakem toplantısı 20 Mart 2010 tarihin de saat 16:30 da Fethiye Öğretmen Evinde yapılacak olup konaklamaları Federasyonumuzca karşılanacaktır.
 
           
  
ADI-SOYADI                       :                       ÜNVANI       :                       İLİ      :
 
Fatih TRABZON                                    Yarış Komiseri                       Sakarya
Şükrü AYDIN                                          Hakem                                    Bursa
Ali BADAK                                               Hakem                                    Konya
Rüstem KAYIN                                      Hakem                                    Sakarya
Aykut AKTAŞ                                          Hakem                                    Muğla
Kıvanç KELEŞ                                       Hakem                                    Konya
 
Ercan SAPMAZ                                   Motorize Hakem                      Bursa
Hakan YUNUS                                   Motorize Hakem                      Sakarya
Erdinç BEYAZHANÇER                   Motorize Hakem                       Bursa
 
 
 
Konaklama Bilgileri
 
Yer : Fethiye Öğretmen Evi
Adres: 1054 No:70 Fethiye / Muğla
Tlf: 0 (252) 622 12 30 - 622 12 31
       
K.A.P FETHİYE BÜYÜKLER - GENÇLER YOL YARIŞLARI kategorisindeki son yazılar
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr