Türkiye Bisiklet Federasyonu
 
Acıbadem Sağlık Grubu
Görüntülenme: 2017
Yayın Tarihi: 23 Şubat 2010
» K.A.P MARMARİS BAYANLAR VE YILDIZLAR YOL YARIŞLARI

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

 …../…../2010
Sayı :     T.B.F.B                                                                                                                     
Konu :
 
GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                              …………………
 
Federasyonumuzun 2010 Yılı faaliyet programında yer alan Sezon Açılışı Büyük Bayanlar – Genç Bayanlar ve Yıldız Erkekler A-B Yol Yarışı 27-28 Şubat 2010 tarihleri arasında Muğla / Marmaris’de yapılacaktır.
Yarışma talimatı ve kuralları aşağıdaki gibidir;
 
1) 26.02.2010 tarihinde yarışmanın lisans kontrolü saat 16:30’da teknik toplantısı ise 17 :00 ‘de Marmaris Yunus Otel’de yapılacaktır.
 
2) Yarışmalara katılacak olan sporcuların harcırahları;
  
   a) Yol yarışları Büyük Erkek ve Büyük Bayanlarda % 15 diğer kategorilerde ise %20 zaman barajını geçen sporculara harcırah ödemesi yapılacaktır.
   b) Kriteryum olan müsabakalarda ise yarışmaya katılıp yarışmayı bitiren sporcuların tamamına harcırah ödenecektir. ( Yönetim Kurulunun 09.05.2008 tarih 4 nolu kararı)
 
3) Her beş kategoride toplam 2-4 sporcu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenörüne (veya idarecisine); 5 ve daha fazla sporu harcırah almaya hak kazanan kulübün 1 antrenör ve idarecisine (a) bendinde belirtilen sayıları aşmamak kaydıyla merkezi ödeme şeklinde yapılacaktır.
 
4) Harcırah ödemelerinde esas alınan Kafile Listelerinde, kulüp kafile listelerinde sadece kulüp başkanlık onayı aranacak olup ferdi olarak gelenlerde ise ilin Gençlik ve Spor İl Müdürü tarafından onaylanmış kafile listesi kabul edilecektir. Kafile listeleri yarışma komiserine onaylatılacaktır.
 
5) Kulüpler tarafından idareci olarak yazılacak olanların kulübün resmi bir üyesi olması ve belgelenmesi şartı aranacaktır. Aksi yönde bir beyanın ise Federasyonumuzun ceza yönetmeliği kapsamında değerlendirilecektir.
 
6) Ferdi olarak iştirak edenlerin ücret bordrolarında idareci ve antrenör ibaresi bulunmayacaktır.
 
7) Yarışlarda idareci ve antrenörlerin sadece bir kulüpte görevli olacaktır. Ancak istedikleri takdirde bulunduğu ilin takımlarında fahri olarak görev yapabilecektir. Farklı takımlardaki idareci, antrenör ve sporcular aynı ücret bordrosunda yer alamayacaktır.
 
8) Sezon başında yarışa giren bir sporcu yıl içerisinde farklı bir müsabakada idareci olarak yer almayacaktır.
 
9) İdareci ve antrenörler her yarışın teknik toplantısında hakem masasına imza atacaklardır. İmza atmayanların ise ücret bordroları eksik ödenecektir.
 
10) Yarış harcırahlarının o günkü ödemenin müsait olmaması durumunda en az 3 yarış sonrasında ödeme yapılabilecektir.
 
11) Milli Takım kıyafetlerinin Milli Takım yarışları haricinde giyilmesi durumunda uyarılmaksızın Federasyonumuzun Ceza Yönetmeliğinin 34.maddesi uygulanacaktır.
 
12) Ayrıca; söz konusu yarışlara katılacak idareci, antrenör, sporcu hakem ve diğer görevlilerin varsa sosyal güvenlik belgelerini (Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK) yanında getirmeleri zorunludur.

 

YARIŞMA PROGRAMI VE YOL TALİMATI

  
YARIŞMANIN ADI          : Büyük Bayanlar – Genç Bayanlar-Yıldız Erkekler A-B Kategorileri Marmaris Yol Yarışları
YARIŞMANIN YERİ        : Muğla / Marmaris
YARIŞMA TARİHİ           : 27-28 Şubat 2010
 
YARIŞMA TALİMATI   :
 
·         Kulüp sporcuları, kulüplerini temsil eden (tek tip) formalarıyla yarışacaklardır. Uygun forma ile yarışa hazır olamayan takımlardan kulüp idarecileri sorumlu tutulacak, uygun forması olmayan sporcular takım puanlamasına alınmayacaklardır.
·         Yarışmalarda ihtar alan İdareci, Antrenör, Sporcu ve takımların alacakları veya aldıkları puanlardan (5) puan silinecektir.
·         Teknik toplantıya (geçerli mazereti olmadan) katılmayan, onaylı listeleri ile 2010 sezonu vizeli lisanslarının aslı olmayan kulüp takımları veya ferdi sporcular yarışmalara alınmayacaktır. Sporcu lisanslarının fotokopisi yada faksları kabul edilmeyecektir.
·         Yarışmalarda sporcuların kask takma mecburiyeti vardır.
·         Yarışmalar UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun geçerli Yönetmelikler çerçevesinde koşulacaktır.
·         Genç Erkek kategorisinde,dişli statüsü   52*14 =7,93m (yedek jantlar dahildir.)
·         Yıldızlar dişli tahdidi daha öncede toplantıda belirtildiği gibi 52x16 (6.94 mt)
·          Genç Bayanlarda dişli statüsü 52*14 =7,93m    (yedek jantlar dahildir)  olacaktır. Genç Bayanlarda 1993 ve sonrası doğumlular yarışabileceklerdir.
·         Sporcular gerektiğinde kontrol edilmek üzere nüfus cüzdanlarını yanlarında bulunduracaklardır.
·         Yarışmaların bitiminde sporcu-idareci-antrenör tarafından verilen dilekçeler yarışma anında yetkili kurullarca değerlendirilip, gerekli cezaları verilecek olup, dilekçelerin işleme alınabilmesi UCI kuralları gereğince kafile sorumlusu tarafından 30.YTL’nin dilekçe ile beraber Federasyon yetkilisine verilmesi halinde dilekçe işleme alınacak olup haklı olanların parası iade edilecek olup, haksız olanların parası  Türkiye Bisiklet Federasyonun 6299141 nolu  Garanti Bankası hesabına gelir olarak kaydedilecektir.
·         Yapılacak her yarış sonunda ilk üç sırayı alacak sporculara madalyaları Federasyonumuz tarafından verilecektir.
·         Yarışmalarda sakatlanarak devam edemeyeceği doktor raporu ile onaylanan sporcularla Teknik Kurul, Hakem Komitesince onaylı, teknik arızası bildirilen sporculara (Teknik Komite Kararı ile) sıralamada yer almaları ve Federasyonumuzca ödeme yapılacak, kontenjanı aşmamak kaydıyla harcırahları Federasyonca ödenecektir.
·         Harcırah ödemelerinde Yol Yarışları baz alınacak olup Büyük Erkek ve Büyük Bayan kategorilerinde %15 Master Erkekler Kategorisinde %5 diğer kategorilerde ise %20 zamana barajını aşan sporcuların tamamına harcırah ödemesi yapılacaktır.
Müsabaka programı sadece kriteyum,’dan ibaret ise müsabakaya katılıp müsabakayı bitiren sayının tamamına harcırah ödemesi yapılacaktır.
·         Bu talimatta yer almayan konularda karar alma yetkisi Federasyon Başkanı veya yetki vereceği kişiye aittir.
 
 
 
Program
 
Tarih                          Saat                        Açıklama                                              Yer
 
26.02.2010             16:30                      Lisans Kontrol                                       Marmaris Yunus Otel
                                  17:00                      Teknik Toplantı                                      Marmaris Yunus Otel
 
27.02.2010             08:30                     Yıldız Erkekler A Yol Yarışı                    Gökova Yolu                         70 Km
                                 11:15                      Büyük Bayanlar Yol Yarışı                    Gökova Yolu                         80 Km
                                 14:15                      Yıldız Erkekler B Kriteryum                   Şehir Merkezi                       37 Km (10 Tur)
                                 Akabinde               Genç Bayanlar Kriteryum                      Şehir Merkezi                       40,7 Km (11Tur)
                                              
28.02.2010             09:00                      Yıldız Erkekler A Kriteryum                   Şehir Merkezi                       40,7 Km (11 Tur)
                                 Akabinde                Büyük Bayanlar Kriteryum                    Şehir Merkezi                       55,5 Km (15 Tur)
                                 Akabinde                Yıldız Erkekler B Kriteryum                   Şehir Merkezi                       29,6 Km (8 Tur)
                                 Akabinde                Genç Bayanlar Kriteryum                      Şehir Merkezinde               33,3 Km (9 Tur)    
                                Akabinde                 Ödül Töreni                                             Yarışma Mahallinde              
                                                                                                                                                                                           
Not: Ödül alacakların kriteryum yarışları bitiminin hemen akabinde ödül alanında bulunması gerekmektedir.
       
K.A.P MARMARİS BAYANLAR VE YILDIZLAR YOL YARIŞLARI kategorisindeki son yazılar
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» 5.Uluslar Arası Muhsin Yazıcıoğlu Bisiklet Turu
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Dağ Bisikleti Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
» Alanya MTB Cup 06 - 07 Nisan 2013 tarihleri arasında ANTALYA-Alanya'da
Türkiye Bisiklet Federasyonu / Turkish Cycling Federation
G.S.G.M Kat: 4 Ulus / Ankara
Tel : (+90) 312 310 96 13 / Faks: (+90) 312 312 12 75
info@bisiklet.gov.tr